Scholarly Seminar in Criminal Law V - HV0217
Title: Vědecký seminář z trestního práva V.
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HV0213
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Class: trestní právo
Co-requisite : HP0761
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Jak porozumět a předcházet kriminalitě
Studijní skupina pro 15 studentů zapsaných v zimním semestru akademického roku 2011/2012 do volitelného předmětu Vědecký seminář z trestního práva vedeného profesorem Oto Novotným. Lektor: Mgr. Igor Barilik Interní doktorand Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální student Centra kriminologie Právnické fakulty Univerzity v Oxfordu, Exeter College
Místnost na fakultě č. 315, e-mail: barilik@prf.cuni.cz Zápis: Do studijní skupiny se budou moci zapsat studenti přihlášení do vědeckého semináře na prvním setkání v zimním semestru, popřípadě e-mailem lektorovi. Podmínkou pro zapsání a absolvování semináře je znalost anglického jazyka v míře schopnosti číst a pochopit odborný text. Program semináře: Program studijní skupiny sestává z intenzivního dvoudenního semináře (lektorem zvolený termín ve dnech pátek-sobota), kdy budou představeny základní teoretické poznatky pro porozumění fenoménu kriminality. Studijní skupina bude věnovat pozornost teoretickým koncepcím environmentální kriminologie - teorii racionální volby, teorii běžných činností, teorii struktury trestné činnosti a skriptů zločinů. Každý student obdrží studijní texty předem a před seminářem si je nastuduje. Po úvodní teoretické části obdrží každý student jeden preventivní projekt, který písemně analyzuje dle zadání lektora. Projekty budou vybrány z finalistů Herman Goldstein Awards pro nejlepší preventivní intervence využívající metodu Problem-Oriented Policing (www.popcenter.org). Studentské práce budou následně publikovány ve sborníku. Zapojení do studijní skupiny je z tohoto důvodu zvláště vhodné pro studenty se zájmem o vědeckou publikaci. Studijní povinnost: Pro studenty Vědeckého semináře trestního práva zapsané do studijní skupiny "Jak porozumět a předcházet kriminalitě" jsou vedle docházky na vědecké semináře (jednou za 14 dnů) podmínky pro úspěšné absolvování předmětu stanoveny kumulativně (1) účast na dvoudenním semináři a (2) odevzdání písemné analytické práce o rozsahu 2500-3000 slov (7-8 normostran).
Last update: JANECKA/PRF.CUNI.CZ (12.09.2011)