SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Written Part of the Final State Examination in Constitutional Law - HSZK0410
Title: Písemná část státní závěrečné zkoušky z ústavního práva
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Co-requisite : {Povinné předměty ústavní, mezinárodní a evropské}, {Povinné předměty veřejnoprávní}, HSZK0420, HSZK0430
Incompatibility : HPOP3000, HSZK0400
Is co-requisite for: HSZK0420, HSZK0430
Is incompatible with: HSZK0400
Requirements to the exam - Czech

Zkušební okruhy k písemné SZK z ústavního práva 

 

Státní zkouška představuje rozbor soudního rozhodnutí, které bude určeno až při zadání práce. Předmětem práce tedy bude zodpovězení otázek přímo k danému rozhodnutí, jakož i nadto dalších rozšiřujících otázek z oblasti ústavního práva hmotného a procesního z okruhů odpovídající otázkám ke zkoušce z předmětu Ústavní právo II.

Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html