SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Civil Procedure - Defence of the Diploma Thesis - HSZK0106
Title: Občanské právo procesní - obhajoba diplomové práce
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, thesis [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Co-requisite : {Jeden předmět z DS I (HPRAVO2020 nebo HPRAVO2023)}, HSZK0206
Incompatibility : HSZK0101, HSZK0102, HSZK0103, HSZK0104, HSZK0105, HSZK0107, HSZK0108, HSZK0109, HSZK0110, HSZK0111, HSZK0112, HSZK0113, HSZK0114, HSZK0115, HSZK0116, HSZK0117, HSZK0118
Is co-requisite for: HPOP0106, HSZK0206, HPOP3106
Is incompatible with: HSZK0105, HSZK0107, HSZK0108, HSZK0109, HSZK0110, HSZK0111, HSZK0112, HSZK0113, HSZK0114, HSZK0115, HSZK0116, HSZK0117, HSZK0118, HSZK0104, HSZK0103, HSZK0102, HSZK0101
Files Comments Added by
download Pokyny k I. a II. části SZK_rev2.docx Pokyny pro diplomové semináře, odevzdávání diplomových prací a konání části státních závěrečných zkoušek - KOP Mgr. Miroslav Sojka
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html