SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Private International Law and International Trade Law - Defence of the Diploma Thesis - HSZK0104
Title: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu - obhajoba diplomové práce
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, thesis [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Co-requisite : {Jeden předmět z DS I (HPRAVO2020 nebo HPRAVO2023)}, HSZK0204
Incompatibility : HSZK0101, HSZK0102, HSZK0103, HSZK0105, HSZK0106, HSZK0107, HSZK0108, HSZK0109, HSZK0110, HSZK0111, HSZK0112, HSZK0113, HSZK0114, HSZK0115, HSZK0116, HSZK0117, HSZK0118
Is co-requisite for: HPOP0104, HSZK0204, HPOP3104
Is incompatible with: HSZK0106, HSZK0107, HSZK0108, HSZK0109, HSZK0110, HSZK0111, HSZK0112, HSZK0113, HSZK0114, HSZK0115, HSZK0116, HSZK0117, HSZK0118, HSZK0105, HSZK0103, HSZK0102, HSZK0101
Annotation - Czech
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (26.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html