SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Business Law - Defence of the Diploma Thesis - HS1006
Title: Obchodní právo - obhajoba diplomové práce
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HP0007
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (28.10.2019)
Při obhajobě diplomové práce student představí svou diplomovou práci, odpovídá na otázky uvedené v posudcích a dále se koná odborná rozprava.
Část státní závěrečné zkoušky „Obhajoba diplomové práce“ musí vždy předcházet části státní závěrečné zkoušky z tematického okruhu, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Předpokladem pro obhajobu diplomové práce je absolvování Diplomového semináře.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html