SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Law and Politics - 2nd Part of the Final State Examination - HS0219
Title: Právo a politika - 2. část státní závěrečné zkoušky
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HP0037
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (16.09.2021)
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (11.10.2022)

Zkouškové otázky (losována vždy jedna):

 

1.  Právní rámec politického systému

2.  Moc ustavující a ustavená

3.  Dělba moci: účel, typy, historie

4.  Politické strany pohledem práva a politologie

5.  Právní, politický a psychologický význam lidských práv

6.  Výjimečné stavy a mimořádné vládnutí; normalita a výjimečnost v právu

7.  Formy vlády

8.  Mezinárodní vztahy, globalizace a nadnárodní organizace pohledem práva a politologie

9.  Liberalismus a jeho odraz v právu

10. Konzervatismus a jeho odraz v právu

11. Socialismus a jeho odraz v právu

12. Právo a nové ideologie 20. a 21. století: feminismus, ekologismus, multikulturalismus aj.

13. Ústavní a volební inženýrství

14. Legitimita moci, práva a státních orgánů

15. Poslušnost zákonů versus občanská neposlušnost

16. Typy demokracie; populismus

17. Demokracie versus autoritářství

18. Demokracie liberální a neliberální, současné hybridní režimy

19. Právo a politika v nedemokratických režimech

20. Obranyschopná demokracie

21. Kolize hodnot svobody a bezpečnosti – perspektiva právní, politologická a psychologická

22. Rovnost jako politická hodnota, právní princip a psychologická potřeba

23. Politický kontext soudní moci

24. Ústavní soudy mezi právem a politikou

25. Politické aspekty tvorby práva

26. Vztah politiky a interpretace práva: soudce jako objekt politického působení; soudce jako prosazovatel hodnot; tzv. politická justice…

27. Politický systém České republiky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html