SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Seminar II - Envrionmental Law - HPOP3113
Title: Diplomový seminář II – Právo životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HPOP0113
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
Co-requisite : HPOP3027, HPOP3028, HPOP3099, HSZK0113, HSZK0213
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3101, HPOP3102, HPOP3103, HPOP3104, HPOP3105, HPOP3106, HPOP3107, HPOP3108, HPOP3109, HPOP3110, HPOP3111, HPOP3112, HPOP3114, HPOP3115, HPOP3116, HPOP3117, HPOP3118, HP0681
Is incompatible with: HPOP3101, HPOP3118, HPOP3103, HPOP3104, HPOP3105, HPOP3106, HPOP3107, HPOP3108, HPOP3109, HPOP3110, HPOP3111, HPOP3112, HPOP3114, HPOP3115, HPOP3116, HPOP3117, HPOP3102
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce. Výuka předmětu je organizovaná jednou za semestr. Podmínkou pro absolvování předmětu je účast na přednášce v termínu stanoveném Katedrou práva životního prostředí a konzultace s vedoucím diplomové práce.

Ve výjimečných případech lze studentům se souhlasem vedoucího katedry a garantky předmětu umožnit konání diplomového semináře individuálně formou konzultace s vedoucím diplomové práce.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co student absolvuje diplomovou přednášku a první konzultaci s vedoucím DP.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.02.2024)
Learning resources - Czech

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (05.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html