SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar II - Labour Law - HPOP3108
Title: Diplomový seminář II – Pracovní právo
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HPOP0108
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
Co-requisite : HPOP3016, HPOP3017, HPOP3099, HSZK0108, HSZK0208
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3101, HPOP3102, HPOP3103, HPOP3104, HPOP3105, HPOP3106, HPOP3107, HPOP3109, HPOP3110, HPOP3111, HPOP3112, HPOP3113, HPOP3114, HPOP3115, HPOP3116, HPOP3117, HPOP3118, HP0681
Is incompatible with: HPOP3101, HPOP3118, HPOP3103, HPOP3104, HPOP3105, HPOP3106, HPOP3107, HPOP3109, HPOP3110, HPOP3111, HPOP3112, HPOP3113, HPOP3114, HPOP3115, HPOP3116, HPOP3117, HPOP3102
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I.

Předmět je veden příslušným vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci.
Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (10.05.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student předloží pracovní verzi své diplomové práce, jejíž rozsah činí alespoň polovinu minimálního rozsahu diplomové práce.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (10.05.2023)
Syllabus - Czech

Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studujícím a vedoucím diplomové práce.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (10.05.2023)
Learning resources - Czech

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (10.05.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html