SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar II - Financial Law - HPOP0102
Title: Diplomový seminář II – Finanční právo
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
JUDr. Bc. Pavel Martiník, Ph.D.
Co-requisite : HPOP0025, HPOP0026, HPOP0099, HSZK0102, HSZK0202
Incompatibility : HPOP0101, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0117, HPOP0118, HPOP3000, HP0681
Is incompatible with: HPOP0101, HPOP0118, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0117, HPOP0103
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce, který navazuje na předmět Diplomový seminář I.

Předmět je veden příslušným vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci.Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Requirements to the exam - Czech
1. Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student předloží pracovní verzi své diplomové práce, jejíž rozsah činí alespoň polovinu minimálního rozsahu diplomové práce. 
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studujícím a vedoucím diplomové práce.  

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Learning resources - Czech
Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce. 
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html