SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at secondary schools (Street Law) - HP4162
Title: Právní praxe na středních školách I (Street Law)
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/80, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0026
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Hana Schützová, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2037
Is co-requisite for: HP4136
Is pre-requisite for: HP4136, HP4135
In complex pre-requisite: HM0701
Is complex co-requisite for: HP4163
Annotation - Czech
Předmět přibližuje studentům problematiku práva prostřednictvím jejich zapojení do výuky práva na vybraných středních školách. Jedná se o populární a také v zahraničí rozšířený způsob výuky práva, během kterého se studenti fakulty učí zejména:
– lépe vnímat propojení mezi právní teorií a praxí,
– kriticky přemýšlet o právu i jazyku, kterým mluví,
– kultivovaně diskutovat a diskuzi vyvolávat a moderovat,
– spolupracovat v malých týmech,
– vysvětlovat právní problémy laikům,
– zdokonalit své prezentační dovednosti,
– lépe porozumět systému fungování práva i jeho vybraným odvětvím,
– základy právní didaktiky.

Předmět se skládá ze tří základních částí. Studenti nejprve absolvují dvoudenní blokovou výuku, jejíž smyslem je seznámit studenty se základy didaktiky práva a připravit je na praxi na středních školách. Ta probíhá zpravidla na začátku semestru. V rámci blokové výuky každý ze studentů před odchodem na praxi absolvuje tzv. minihodinu, na kterém bude sám prezentovat svoji cvičnou hodinu a také sledovat a komentovat prezentace ostatních.

Druhou částí předmětu je samotná praxe na střední škole. Samotná praxe na školách trvá zhruba jeden měsíc (je třeba odučit alespoň 10 vyučovacích hodin).
V průběhu semestru studenti absolvují též několik seminářů – reflexních setkání na fakultě. Ta slouží jako společný prostor pro reflexi školních zkušeností, sdílení dobré i nedobré praxe i prostor pro diskuzi o různých přístupech k výuce.
Předmět počítá s aktivním zapojením studentů a zejména praxe je časově poměrně náročná: studenti budou učit cca 2 hodiny týdně po dobu 5 týdnů (konkrétní rozvržení záleží na dané škole). Studenti zpravidla učí ve dvojicích či trojicích s tím, že hodiny chystají společně a zpravidla po každé odučené hodině následuje i společný rozbor dané hodiny (se středoškolským učitelem, fakultním učitelem či studenty z dvojice/trojice). Úkolem studentů je vyučovat vybrané kapitoly z hlavních právních odvětví (ústavní právo, lidská práva, právo občanské, pracovní, trestní – vždy dle dohody s konkrétní školou) a přibližovat středoškolákům fungování základních právních institutů a institucí. Výuka studentů zpravidla končí simulovaným soudem, který studenti fakulty přichystají pro svoji středoškolskou třídu.

Školy, na kterých budou v daný semestr praxe probíhat, domlouvá vyučující předmětu, po dohodě s ním si lze domluvit praxi i na jiné škole. Pravidelně spolupracujeme s Gymnáziem Jana Nerudy, Gymnáziem Jana Keplera, Gymnáziem Nad Alejí, Gymnáziem Nad Štolou, Gymnáziem Na Vítězné pláni, Gymnáziem Špitálská, Československou obchodní akademií v Resslově ulici, Karlínskou obchodní akademií, Obchodní akademií Heroldovy sady i Střední školou designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní (nabídka pro konkrétní semestr bude upřesněna na začátku semestru).

Předmět je základním předmětem Street Law a studentům, které výuka zaujme, fakulta nabízí řadu dalších možností, jak ve výuce pokračovat (dlouhodobější praxe, jednorázové workshopy apod.) Více se o předmětu, jeho provázanosti s dalšími předměty i o celém projektu Street Law dozvíte na stránkách www.streetlaw.eu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Teaching methods - Czech

Základní výuka probíhá blokově na začátku semestru, doplněna je o několik průběžných setkání v průběhu semestru, v rámci kterých se sdílí zkušenosti ze samotné praxe. Studenti pak vyučují v průběhu semestru (konkrétní průběh praxe záleží na konkrétní škole).

V zimním semestru 2024/2025 bude předmět vyučován blokově o víkendu 21. a 22. září 2024. Přihlašování bude spuštěno v pondělí 2. září a bude probíhat do středy 11. září, detaily a odkaz na přihlašovací formulář naleznete níže v části "Požadavky k zápisu".

Last update: Schützová Hana, Mgr., Ph.D. (02.07.2024)
Requirements to the exam - Czech

1.      Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

–       pravidelně se účastnit seminářů na fakultě (povoleny jsou dvě absence),

–       připravovat se na semináře, zejména pravidelně vypracovávat zadané domácí úkoly,

–       aktivně se účastnit debat na seminářích,

–       řádně absolvovat praxi – odučit minimálně 10 vyučovacích hodin,

–       vyhotovit portfolio z praxe, které bude obsahovat reflexní deník, plány hodin, hodnocení od kolegů i středoškolského učitele a další náležitosti (podrobnosti upřesníme na seminářích).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

V rámci předmětu se budeme věnovat následujícím tématům. S aktuálním sylabem budou studenti seznámeni na úvodní blokové výuce.

–       Úvodní informace o semináři, výuce a praxích

–       Základní porce právní didaktiky

–       Jak plánovat hodiny? Jak učit jednu látku několika různými způsoby? Jaký z nich kdy zvolit?

–       Simulované soudy (moot courty) pro studenty

–       Co nejdůležitějšího potřebuji vědět předtím, než začnou praxe na školách?

–       Jak úspěšně pracovat se zkušenostmi z praxe

–       Prezentační dovednosti pro právníky

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Registration requirements - Czech

Přihlašování na předmět bude probíhat od pondělí 2. září, a to prostřednictvím formuláře, který bude naleznete zde: https://forms.office.com/e/ySt6CdjLBG. Přihlašování bude uzavřeno ve středu 11. září. Přihlížet budeme především k vypracovaným podkladům a ročníku studia, v případě převisu hraje významnou roli též čas podání přihlášky. O výsledku budete informováni do neděle 15. září. Předmět doporučujeme studentům od 2. ročníku výše.

Last update: Schützová Hana, Mgr., Ph.D. (02.07.2024)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      URBAN, M. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/street-law-aneb-jak-ucit-pravo-na-strednich-skolach.pdf )

2.      PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

Ostatní literatura:

1.      FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

2.      Kolektiv autorů. Právo pro každého – učebnice „Právo pro každý den – Street Law“. Partners Czech, Praha 2001.

3.      KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

4.      SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

5.      URBAN, M. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

6.      URBAN, M. Prakticky orientované metody výuky – historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, J. a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

7.      URBAN, M., FRIEDEL, T. Jak učit lidská práva na školách? Praha: Právnická fakulta UK, 2013.

8.      URBAN, Michal a kol: Moot court ve výuce práva. Praha: nakladatelství Kosová Eliška – MAKEdetail, 2014. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/moot-court-ve-vyuce-prava-prakticky-pruvodce.pdf)

9.      DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.): Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

10.   DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.): Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html