SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Street Law for advanced students - HP4135
Title: Street Law pro pokročilé
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/40, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0028
Note: you can enroll for the course repeatedly
deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Hana Schützová, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Pre-requisite : HP4162
Annotation - Czech
Předmět navazuje na Právní praxi na středních školách I (Street Law), v rámci které si studenti osvojili základy právní didaktiky a získali zkušenosti s výukou práva na konkrétní střední škole. Předmět je určen těm studentům, kteří mají i nadále zájem rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti prostřednictvím výuky práva. Úkolem studentů v tomto předmětu je podílet se na zvyšování právní gramotnosti tím, že se zapojí do aktivit programu Street Law. Konkrétní obsah praxe bude u každého studenta odlišný, typicky nicméně půjde o kombinaci následujících aktivit:
– „na klíč“ připravený a zorganizovaný simulovaný soud (moot court),
– odučení ukázkové interaktivní hodiny práva,
– organizace návštěvy skutečného soudního jednání,
– interaktivní právní seminář ve věznici,
– zpracování zadaného tématu (zejm. aktuální právní případy) do podoby ukázkového plánu hodiny,
– interaktivní seznámení uchazečů o studium na PF UK s podobou studia na fakultě.

Během praxe studenti dochází na setkání s vyučujícím praxe. Vyučující současně poskytuje studentům nezbytnou podporu a je připraven s nimi individuálně konzultovat otázky týkající se jejich praxe. Semináře na fakultě se nekonají pravidelně, ale vždy jen po domluvě s vyučujícím předmětu tak, aby vhodně doplňovaly probíhající praxi studentů. Studenti si během celé praxe vedou portfolio odborné právní praxe.

Studenti se na předmět přihlašují prostřednictvím e-mailu vyučujícího.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Splnit objem aktivit dohodnutý s vyučujícím.

2.      Účastnit se všech setkání na fakultě (úvodní, průběžná a závěrečné).

3.      Včas a řádně vypracovat a odevzdat portfolio praxe.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Syllabus - Czech

Předmět je prakticky orientovaný předmět, jehož konkrétní náplň se odvíjí od domluvy studenta s vyučujícím praxe a od konkrétní kombinace jednotlivých aktivit, které bude student v rámci praxe vykonávat.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Registration requirements - Czech
Příhlašování na předmět probíhá prostřednictvím e-mailu vyučující.
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (13.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      URBAN, M. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/street-law-aneb-jak-ucit-pravo-na-strednich-skolach.pdf)

2.      PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

Ostatní literatura:

1.      FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

2.      Kolektiv autorů. Právo pro každého – učebnice „Právo pro každý den – Street Law“. Partners Czech, Praha 2001.

3.      KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

4.      SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

5.      URBAN, M. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

6.      URBAN, M. Prakticky orientované metody výuky – historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, J. a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

7.      URBAN, M., FRIEDEL, T. Jak učit lidská práva na školách? Praha: Právnická fakulta UK, 2013.8.  URBAN, Michal a kol: Moot court ve výuce práva. Praha: nakladatelství Kosová Eliška – MAKEdetail, 2014. (dostupné na: http://streetlaw.eu/wp-content/uploads/moot-court-ve-vyuce-prava-prakticky-pruvodce.pdf)

9.      DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.): Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

10.   DRASLAROVÁ, H., FRIEDEL, T., URBAN, M. (eds.): Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html