SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal Writing - HP4125
Title: Právní psaní
Guaranteed by: Department of Lawyering Skills (22-KPDO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HDPV0102
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV3050
In complex pre-requisite: HM0701
Annotation - Czech
V rámci předmětu si studenti osvojují základy psaní stěžejních právních textů, jako jsou soudní podání, odborná právní stanoviska, ale i základy psaní smluv. Diskutují se základní dokumenty právní praxe (analýza případu, základní soudní podání), soudní rozhodnutí i některá specifická soudní podání (kasační stížnost, ústavní stížnost).
Výuka probíhá formou kombinace stručného teoretického výkladu o základních charakteristikách daného právního textu a příslušných pramenech právní úpravy a praktické analýzy konkrétních příkladů. V příkladech jednotlivých typů právních textů poskytnutých vyučujícími studenti hledají formální a obsahové chyby a sami následně typově obdobné texty zpracovávají. Na závěr výuky vyučující vytvoří simulovaný případ, v němž budou studentům prostřednictvím hry na soudní jednání zadány úkoly spočívající ve zpracování různých typů právních textů (typicky žaloba, vyjádření k žalobě), psané texty pak budou studenti prezentovat při finálním soudním jednání.

Účast na předmětu, praktická analýza konkrétních případů a řešení závěrečného simulovaného případu rozvíjí důležité právní dovednosti, mezi které patří zejména:
– příprava a formulace smluv, právních stanovisek, podání a soudních rozhodnutí,
– formulace právních argumentů a analýza konkrétních právních problémů.

Přihlášení na předmět probíhá formou zaslání motivačního dopisu garantovi předmětu podle specifikace uvedené ve Studijním informačním systému.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Aktivní účast na seminářích (nutná více než 50% účast).

2.      Odevzdání samostatné práce v průběhu semestru.

3.      Obsahově a formálně správně zpracovaný právní text v rámci závěrečného simulovaného případu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tyto oblasti:

–       analýza případu a odborné právní stanovisko

–       psaní smluv

–       soudní podání (kasační stížnost, ústavní stížnost)

–       soudní rozhodnutí

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (21.08.2023)
Registration requirements - Czech

Přihlášení probíhá formou zaslání motivačního dopisu na adresu kuhnz@prf.cuni.cz. V dopise prosím uvádějte ročník studia, představte se a uveďte, proč vás předmět zajímá. Dopis zasílejte nejpozději do 11. 2. 2024. O přijetí či nepřijetí budete vyrozuměni do 18. 2. 2024.

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (08.01.2024)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1. SCALIA, Antonin a Bryan A. GARNER. Making your case: the art of persuading judges. St. Paul, USA: Thomson-West, c2008. 

2. Vučka, J. Právní psaní. Praha: C. H. Beck, 2019. 

Last update: Hatina Viktor, Mgr. (08.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html