SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legislative Drafting - HP3609
Title: Legislativní technika
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0101
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM2501
Files Comments Added by
download Program výuky Legislativní technika 2019.pdf Teaching program prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
download ZS 2019 Legislativní technika (HP3609).pdf Teaching program JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studující s teoretickými a zejména s praktickými aspekty tvorby právního předpisu (zákona).

Studující absolvováním předmětu získají základní znalosti legislativní techniky, což je v současné době předpokladem pro zpracování kvalitního právního předpisu. Studujícím bude dále prezentována správná a nesprávná legislativní technika při tvorbě legislativního materiálu na příkladech z legislativní praxe.

Studující v průběhu předmětu zpracovávají ve skupinách nejenom vlastní paragrafované znění návrhu právního předpisu v souladu s formálními požadavky danými zejména Legislativními pravidly vlády, ale rovněž zpracovávají další části legislativního materiálu (vedle paragrafovaného znění zejména důvodovou zprávu, zprávu z hodnocení dopadů regulace, předkládací zprávu atd.). Tím si osvojí základní legislativní dovednosti, které si ověří před tzv. simulovanou Legislativní radou vlády (skupinou skutečných členů Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí).

Studujícím jsou předem zpřístupňovány prezentace, komentované prezentace a další podkladové materiály v Moodle.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium spočívá ve zpracování vlastního legislativního materiálu v týmu a jeho ústní obhajobě před tzv. simulovanou Legislativní radou vlády (LRV).

2.      Předpokladem pro účast na simulované LRV je absolvování alespoň poloviny výuky z předmětu.

3.      Simulovaná LRV (obhajoba materiálu) se koná ve zkouškovém období letního semestru.

4.      Při obhajobě je dovoleno mít s sebou literaturu, právní předpisy a jiné dokumenty.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        obecně k legislativě a legislativním materiálům vlády

-        důvodová zpráva a zpráva z hodnocení dopadů regulace

-        paragrafované znění (název a členění právního předpisu, požadavky na obsah právního předpisu, úvodní ustanovení, společná, přechodná a závěrečná ustanovení, požadavky na obsah novely právního předpisu, citace v právních předpisech)

-        vnější připomínkové řízení

-        Legislativní rada vlády a její komise

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Learning resources - Czech

Literatura:

1.      Kolektiv autorů. Legislativní proces: (teorie a praxe). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011. ISBN 978-80-7312-074-0.

2.      KNĚŽÍNEK, Jan, Petr MLSNA a Josef VEDRAL. Příprava návrhů právních předpisů: praktická pomůcka pro legislativce. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010. ISBN 978-80-7440-023-0.

3.      Prezentace a komentované prezentace z výuky.

4.      Legislativní pravidla vlády.

Právní předpisy:

Závisí na zadání zpracování legislativního materiálu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2024)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday21.02.2024Úvodní seminář + Legislativa a legislativní materiály vlády prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday28.02.2024Důvodová zpráva a RIAprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday06.03.2024Paragrafované znění Iprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday13.03.2024Paragrafované znění IIprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday20.03.2024Paragrafované znění IIIprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday27.03.2024Paragrafované znění IVprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday03.04.2024Paragrafované znění Vprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday10.04.2024Vnější připomínkové řízeníprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday17.04.2024Komise LRV a LRVprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday24.04.2024Závěrečný seminářprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html