SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Chinese Law II - HP2030
Title: Úvod do čínského práva II
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0006
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Co-requisite : {Skupina jazykových předmětů zajišťovaných Čínštinou I}
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem čínského právního myšlení a hlavních institutů čínského práva. Součástí výuky je též výklad o hlavních právně filozofických systémech Číny jako konfuciánství nebo buddhismus. Důležitou součástí výuky je výklad o recepci západních právních systémů. V rámci výuky bude podán též výklad o aktuálním stavu čínského práva v jeho hlavních odvětvích.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1. Zkouška tematicky pokrý odpřednášená témata a spočívá v zodpovězení některé z otázek vylosované z níže uvedeného seznamu. 

2. Při ústní zkoušce není možné používat předepsané právní předpisy ani jiné materiály. 

3. Seznam zkušebních otázek: 

1.     Vznik a vývoj projmu právo v Číně 

2.     Hlavní filozofické směry v Číně a jejich vliv na právo 

3.     Charakteristika starověkého čínského práva 

4.     Charakteristika středověkého čínského práva 

5.     Vliv čínského práva na ostatní země Dálného východu 

6.     Recepce západního práva 

7.     Komunistické právo 

8.     Reforma čínského práva po roce 1978 

9.     Současné čínské ústavní právo 

10.  Současné čínské veřejné právo 

11.  Současné čínské soukromé právo

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Syllabus - Czech

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům: 

-     Vznik a vývoj pojmu právo v Číně 

-     Hlavní filozofické směry v Číně a jejich vliv na právo 

-     Charakteristika starověkého čínského práva 

-     Charakteristika středověkého čínského práva 

-     Vliv čínského práva na ostatní země Dálného východu 

-     Recepce západního práva 

-     Komunistické právo 

-     Reforma čínského práva po roce 1978 

-     Současné čínské ústavní právo 

-     Současné čínské veřejné právo 

-     Současné čínské soukromé právo 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura: 

1. TOMÁŠEK, Michal, MÜHLEMANN (eds.), Guido. Interpretation of law in Chinaroots and perspectives: tribute to the Second thematic congress of the International Academy of Comparative Law to be held in Taipei, May 24 to 26, 2012. Prague: Karolinum Press, 2011, 201 s.  

2. TOMÁŠEK, Michal. Dějiny čínského práva. Praha: Academia, 2004. 

3. TOMÁŠEK, Michal. Právní systémy Dálného východu I. Praha: Karolinum, 2016. 

4. TOMÁŠEK, Michal. Právní systémy Dálného východu II. Praha: Karolinum, 2019.  

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html