SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Preparation of lawyers for media presentation - HP1932
Title: Mediální příprava pro právníky
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HDPV0016
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM0701, HM2301
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)
Média zastávají v dnešní společnosti významnou roli a vše nasvědčuje tomu, že tato role bude do budoucna ještě růst. Je proto na místě umožnit studentům co nejlépe pochopit, jak tento specifický svět funguje. S pomocí novinářů, z nichž mnozí píší či psali také o právu a mají se světem žurnalistiky letité zkušenosti, budeme mapovat současná – zejména česká – média a přemýšlet nad tím, jak a proč fungují a jak se v záplavě informací vyznat.

V tomto předmětu se budeme věnovat zejména psaní a rozboru textů a práce novinářů v novinách (papírových i elektronických) a částečně také audio formátům (podcasty).

V rámci předmětu studenti:
- získají vhled do způsobu fungování současných českých médií a budou lépe rozumět tomu, proč fungují tak, jak fungují;
- se naučí rozpoznávat různé způsoby práce novinářů, budou se orientovat v různých typech novinářského textu a porozumí rozdílu mezi objektivním, subjektivním a manipulativním textem;
- si osvojí základní charakteristiky tří novinářských útvarů, a to teoreticky i tím, že si je sami zkusí napsat; půjde o tiskovou zprávu (shrnutí judikátu), polemiku a žádost o informace;
- zdokonalí svoji schopnost kritického čtení textů a rozpoznávání kvality předložených textů;
- obdrží individualizovanou zpětnou vazbu na texty.

Na každý seminář je třeba se dopředu připravit (něco přečíst, něco napsat, případně obojí). Do předmětu by se měli zapisovat jen ti, kteří si na domácí práci najdou čas. Bez domácí přípravy nebude mít seminář pro studenty přínos.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)

1.      Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

-        aktivně se účastnit a připravovat na semináře (povolena jedna absence),

-        vypracovat tři texty; jeden kratší během semestru, jedna žádost o informace, jeden delší na závěr kurzu. Délka textů a termíny odevzdání budou studentům sdělena během kurzu.

2.      Při vypracování textů je možné používat veškeré právní předpisy, odborné i další relevantní zdroje.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)

V rámci tohoto předmětu se budeme věnovat následujícím tématům (jde o tematický výčet, nikoliv pořadí hodin). S aktuálním sylabem budou studenti seznámeni na prvním semináři. 

-        Úvodní seminář: Přestavení vyučujícího, úvod do kurzu, úvod do psaní.

-        Umění rozhovoru: jak rozhovor dobře vést a jak se na něj jako respodent/ka připravit

-        Jak fungují česká média?

-        Judikát pro mou matku, psaní tiskových zpráv soudů, popularizace práva + zadání úkolu č. 1: napsat k zadanému rozsudku tiskovou zprávu

-        Sunshine Law po česku – o využití zákona 106/1999 Sb., jak ho využívat a prosazovat, a vůbec ke sběru dat z otevřených zdrojů + zadání úkolu č. 2: napsat žádost podle informačního zákona

-        Umění kritického čtení – workshop: co jsou dezinformace, proč je dobré číst mezi řádky a rozlišovat tzv. narativy

-        Etická dilemata novinářů: čím jsou novináři vázáni, morální a etické hranice při reportování o citlivých tématech jako jsou smrt, válka nebo kauzy typu #Metoo

-        Umění polemiky – jak polemizovat, psát reakci na osočení, na článek, důležitost dopisů redakci + zadání úkolu č. 3: sledovat tento týden mainstreamová média, napsat k libovolnému textu krátkou polemiku a odevzdat ji nejen do Moodlu, ale zaslat ji i do příslušné redakce

-        Komunikace s médii z pohledu právníka: na co si dát pozor jako státní zástupce nebo soudce?

-        PR versus novinařina:  jak mediální strategie advokátů ovlivňují strany sporu

-        Bonusová hodina: téma bude vybráno podle většinového zájmu na semináři

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (30.01.2023)

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, není žádná povinná literatura předepisována. Studenti budou pracovat se současnými i staršími novinovými texty (tiskové zprávy, polemiky, reportáže) a diskutovat s odborníky z praxe.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html