SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to the English Legal System (taught in English) - HP1811
Title: Introduction to the English Legal System
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0038
Old code: 181
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Class: teorie práva
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is incompatible with: HV1811
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na základní právní instituty a principy anglo-amerického právního systému. Výuka je organizována ve spolupráci se zahraničními univerzitami.. Výuka probíhá v bloku, termíny přednášek budou včas sděleny standardním způsobem (přes SIS - nástěnka).

Studenti jsou seznámeni se základními instituty a principy fungování anglosaského právního řádu. Náplň předmětu se liší podle zaměření hostujících vyučujících v daném semestru a je vždy upřesněna na základě jejich dispozic.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1. Zkouška spočívá ve zpracování eseje.  

2. Ke každému tematickému bloku je zadáno na výběr několik témat, z nichž si student volí téma své eseje. Zadání připravují hostující přednášející, kteří esej také vyhodnocují. Podrobnosti jsou vždy sděleny podle požadavků konkrétních zahraničních vyučujících. 

3. U zkoušky je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály. 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Common Law - Introduction 

- Land Law 

- Family Law 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
Learning resources - Czech
Studijní materiály obdrží studenti v elektronické podobě od jednotlivých zahraničních vyučujících podle aktuálního tematického zaměření v daném semestru. 
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (07.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html