SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
European Law I - HP1322
Title: Evropské právo I
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HPOP0047
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Class: evropské právo
Classification: Law > European Law
Co-requisite : HP1171
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP0641, HP0016, HP1323, HP0701
Files Comments Added by
download Evropské právo_Bundle.pdf Bundle - Evropské právo JUDr. Petr Navrátil, LL.M., Ph.D.
download Pravidla-KZ-KEP.pdf Pravidla KZ KEP Věra Šoulová
download Rozpis-přednášek-ZS-23-24.pdf Rozpis přednášek ZS 23/24 Věra Šoulová
Annotation - Czech
V rámci předmětu "Evropské právo I" je podán výklad o historii evropské integrace, o vztahu práva EU k právu vnitrostátnímu a mezinárodnímu, jakož i výklad o pramenech a systému unijního práva. V kurzu klíčovou pasáž zaujímá právo institucionální, které je jedním ze základních stavebních kamenů práva EU.
Last update: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (21.10.2019)
Literature - Czech
Obligatory:
  • TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.. Právo Evropské unie. 2. vyd.. Praha : Leges. 2017. 496 s.. 78-80-7502-184-7.
  • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha : C. H. Beck. 2019.
  • TOMÁŠEK, Michal a kol. Příklady z evropského práva. 6. vyd. Praha : Ediční středisko PF UK. 2016. 144 s. 978-80-8797-548-0.
  • a dále seznam judikatury uveřejněný v dokumentech katedry evropského práva a v IS,
Recommended:
  • Syllová, J.; Pítrová, L. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck. 2010. 1344 s. 978-80-7400-339-4.
Last update: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (21.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Předmět "Evropské právo I" je zakončen zápočtem. Zápočet uděluje vyučující, do jehož seminární skupiny se student zapsal. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři dle posouzení vyučujícího příslušného semináře.

Last update: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (21.10.2019)
Syllabus -

This course concentrates on the history of European integration, on the relationship between European law and national and international law, as well as on the sources and the system of EU law. Particular attention will be paid to EU institutional arrangements. The second semester will focus on EU substantive law and judiciary. The substantive part will first address economic aspects, such as the internal market, competition, and economic and monetary union; the second part will be based around the concept of citizenship, covering EU citizenship, fundamental rights and freedoms or the dynamically evolving Area of Freedom, Security and Justice.

Last update: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (21.10.2019)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem (viz Požadavky ke zkoušce).

 

Podíl garanta na výuce činí 33 %.

Last update: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (21.10.2019)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aHPOP0047p1

Groups of students
M.P.2.P
Mon 02.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Vývoj evropské integrace prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Mon 09.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Pojem a principy evropského práva prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Mon 16.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Ochrana základních práv a svobod v EU prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Mon 23.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Prameny evropského práva prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Mon 30.10.2023 12:00 - 13:30 lecture Výklad a tvorba evropského práva prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Mon 06.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Členství v Evropské unii prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Mon 13.11.2023 12:00 - 13:30 lecture TBC JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Mon 20.11.2023 12:00 - 13:30 lecture TBC prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Mon 27.11.2023 12:00 - 13:30 lecture Legislativní proces v Evropské unii doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Mon 04.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Orgány EU I. – Evropská rada, Rada a Komise doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Mon 11.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Orgány EU II. – Evropský parlament a poradní orgány doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Mon 18.12.2023 12:00 - 13:30 lecture Orgány EU III. – Evropská centrální banka a Účetní dvůr prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html