SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Forensic Medicine - HP0451
Title: Soudní lékařství
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0115
Old code: 45
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM1501
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)
Předmět obsahuje základní informace o oboru soudního lékařství, které jsou potřebné a vhodné pro právníky.

Předmět seznamuje studenty se soudním lékařstvím jako aplikovanou vědní disciplínou, přispívající k účinnému potírání trestné činnosti tím, že poskytuje orgánům činným v trestním řízení a znalcům speciální lékařské poznatky.

Rozsah výuky neumožňuje vyčerpat celý obsah soudního lékařství. Výuka je proto zaměřena na základy oboru a na zprostředkování takových lékařských poznatků, které jsou zvlášť důležité pro právníky, kteří budou pracovat jako soudci, státní zástupci, advokáti nebo policejní specialisté.

Pojednává zejména o příčinách násilné smrti a druzích násilného ublížení na zdraví. Větší pozornost věnuje spolupráci právníka se soudním lékařem, účasti soudního lékaře při ohledání těla a ohledání místa činu a soudně lékařskému znaleckému posudku.
Orientačně jsou rozebrány metody zkoumání drog, alkoholu a jedů. Stručně je zmíněna organizace soudně znalecké služby a problémy využití zdravotnické dokumentace v trestním řízení.

Ve výuce jsou zařazeny četné příklady ze soudně lékařské praxe a pracuje se s názornými didaktickými materiály.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)

1.      V rámci ústní zkoušky jsou testovány poznatky z přednášek a ze studia základní povinné literatury.

2.      Student si z níže uvedeného seznamu vylosuje jednu otázku obsahující dvě podotázky, na které odpovídá.

3.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou domácí přípravu, a to minimálně v rozsahu základní povinné literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících.

4.      Při ústní zkoušce není možné používat právní předpisy ani jiné materiály, a to ani v průběhu písemné přípravy.

5.      Seznam zkušebních otázek:

1.      a) Koncepce soudně lékařské služby

b) Dopravní úrazy

2.      a) Zdravotnická dokumentace a trestní řízení

b) Sečné rány

3.      a) Lékař – znalec

b) Bodné a řezné rány

4.      a) Lékař – svědek

b) Střelné rány

5.      a) Popálení a opaření

b) Soudně lékařský posudek

6.      a) Sdělení o zdravotním stavu

b) Zmrznutí, prochlazení

7.      a) Druhy pitev

b) Elektrický proud

8.      a) Posmrtné změny

b) Otravy kyselinami a alkáliemi

9.      a) Prohlídka místa činu

b) Oxid uhelnatý

10.   a) Nálezy na místě činu při vraždě

b) Kyanidy

11.   a) Nálezy na místě činu při sebevraždě

b) Morfin a další návykové látky

12.   a) Zjišťování identity

b) Alkohol

13.   a) Identifikace částí mrtvoly

b) Udušení

14.   a) Vitální reakce

b) Oběšení

15.   a) Příčiny násilné smrti

b) Uškrcení

16.   a) Poranění tupým předmětem

b) Zardoušení

17.   a) Poranění hlavy

b) Udávení

18.   a) Poranění obličeje

b) Utopení

19.   a) Pád z výše

b) Soudně lékařský nález při znásilnění

20.   a) Ublížení na zdraví

b) Vražda novorozeného dítěte matkou

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Koncepce soudně lékařské služby, zdravotnická dokumentace a trestní řízení. Lékař jako svědek a jako znalec. Soudně lékařský posudek.

-        Druhy pitev, posmrtné změny, prohlídka místa činu, zejména nálezy na místě činu při vraždě a sebevraždě.

-        Pitva na Ústavu soudního lékařství.

-        Příčiny násilné smrti. Vliv alkoholu.

-        Vitální reakce, poranění tupým předmětem, poranění obličeje, pád z výšky a další.

-        Zjišťování identity oběti, identifikace částí mrtvoly.

-        Bodné, sečné a řezné rány; popálení a opaření; smrt v důsledku elektrického proudu.

-        Otravy kyselinami a alkáliemi, vliv oxidu uhelnatého.

-        Udušení, oběšení, uškrcení, zardoušení.

-        Udávení, utopení.

-        Soudně lékařský nález při znásilnění. Vražda novorozeného dítěte matkou.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (02.02.2024)

Základní literatura:

1. Pilin, A. a kol.: Soudní lékařství, Karolinum 2022

2. STREJC, P.: Soudní lékařství pro právníky. Praha: C. H. Beck, 2000. 

3. Hirt, M., Vorel, F. a kol.: Soudní lékařství. I. a II. díl. Grada 2015, 2016

 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bHOPV0115x01

Groups of students
M.P.OPV
Thu 22.02.2024 12:00 - 13:30 lecture Historie soudního lékařství. Koncepce oboru. Základní právní předpisy. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 29.02.2024 12:00 - 13:30 lecture Trestné činy související se zdravím a životem. Hodnocení závažnosti poranění a příčin smrti a poruchy zdraví. Znalecký posudek. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 07.03.2024 12:00 - 13:30 lecture Prohlídka zemřelého a místa nálezu. Smrt. Druhy pitev. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 14.03.2024 12:00 - 13:30 lecture Pitevní protokol. Posmrtné změny. Určení doby od smrti. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 21.03.2024 12:00 - 13:30 lecture Smrt přirozená. Smrt násilná - základní pojmy. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 28.03.2024 12:00 - 13:30 lecture Smrt násilná – mechanická poranění (poranění tupým/ostrým předmětem). Vitální reakce. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 04.04.2024 12:00 - 13:30 lecture Dušení. Poranění elektrickým proudem. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 11.04.2024 12:00 - 13:30 lecture Střelná poranění. Poranění vlnou a zářením. Forenzní pediatrie. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 18.04.2024 12:00 - 13:30 lecture Poškození zdraví změnou teploty. Poranění tělesných krajin. Poranění hlavy. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 25.04.2024 12:00 - 13:30 lecture Toxikologie - doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 02.05.2024 12:00 - 13:30 lecture Pád z výše. Dopravní úrazy. Poranění explozí. Poranění zvířaty doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Thu 09.05.2024 12:00 - 13:30 lecture Forenzní molekulární biologie – doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc. doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html