SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Harmonization of Law within the European Union - HP0411
Title: Harmonizace práva v EU
Guaranteed by: Department of European Law (22-KEP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0001
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Class: evropské právo
Classification: Law > European Law
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
In complex pre-requisite: HM0901, HM0901, HM2501
Annotation - Czech
Předmět se věnuje problematice unijních směrnic – hlavního nástroje harmonizace právních úprav v členských státech EU, a problematice unijních nařízení – hlavního nástroje unifikace právních úprav v členských státech EU. Oběma těmto nástrojům se věnuje jak z pohledu jejich charakteristiky, struktury a výkladu, tak z pohledu jejich transpozice, implementace, aplikace i účinků v ČR.

V rámci výuky jsou studenti seznamováni s oběma nástroji v kontextu řešení konkrétních transpozičních i aplikačních případů a situací.

Absolvování předmětu umožní studentům prohloubit své porozumění toho, jak s unijními akty i s českými implementačními předpisy náležitě nakládat v aplikační i legislativní praxi ČR.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Řešením příkladů zadaných v rámci výuky lze získat bonifikaci ke zkoušce až v rozsahu jednoho stupně.

2.      Zkouška spočívá v zodpovězení tří otevřených otázek.  Maximální počet bodů je 15. Hranice pro známku 1 je 13 bodů, pro známku 2 je 10 bodů a pro známku 3 je 7 bodů.

3.      U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Syllabus - Czech

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům:

-        Základní charakteristika směrnic a nařízení EU.

-        Struktura a kategorizace směrnic EU.

-        Hlavní metody transpozice směrnic EU – doslovná a reformulační transpozice, minimalistická transpozice a goldplating.

-        Kritéria náležité transpozice směrnic EU.

-        Následky nenáležité transpozice a implementace směrnic EU – přímý účinek, nepřímý účinek, odpovědnost členského státu.

-        Nařízení EU z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace.

-        Výklad směrnic a nařízení EU pro účely jejich vnitrostátní aplikace a implementace.

-        Ústavně právní aspekty vnitrostátní implementace směrnic a nařízení EU v ČR.

-        Institucionální a metodické zajištění vnitrostátní implementace směrnic a nařízení EU v ČR.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      R. Král. Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace. C. H. Beck.

2.      R. Král. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. C. H. Beck.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html