SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Business Law II - HP0292
Title: Obchodní právo II
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 29
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Class: obchodní právo
Classification: Law > Business Law
Co-requisite : HP0291, HP1172
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HP0296, HP0261, HP0010, HP0007, HS005, HP0293
Is pre-requisite for: HV2022, HV3932, HP0122, HP0051, HV1790
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Předmětem výuky obchodního práva II. je právo obchodních korporací (obchodních společností a družstev).
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. (09.12.2021)

Přednášky

Níže pro každou přednášku naleznete způsob, jakým bude realizována. Předtočené přednášky se budou ukládat na jednotný playlist Obchodní právo II (YouTube), který naleznete na níže uvedeném odkazu. Přednášky, které proběhnou prezenčně za účasti studentů, budou streamované na stejném odkazu a na tentýž odkaz budou následně (po čase nezbytném pro technickou realizaci) ukládány.

Odkaz na playlist (předtočené přednášky i stream): https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TQV69RfiNWkGSBzrPTGiAih

Jestliže byla některá z přednášek prozatím nahrána na YouTube, avšak ještě nebyla přiřazena k jednotnému playlistu, naleznete ji pod individuálním odkazem uvedeným níže.

Pondělí 04.10.2021 Obecné otázky obchodních korporací (prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.) - přednáška bude předtočena a umístěna na playlist na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MPtaClo88yQ

Pondělí 11.10.2021 Obecné otázky obchodních korporací (prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.) - přednáška proběhne prezenčně v místnosti č. 300, současně bude streamována

Pondělí 18.10.2021 Osobní obchodní společnosti (prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.) - přednáška bude předtočena a umístěna na playlist na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SZYEyK8qgiw

Pondělí 25.10.2021 Akciová společnost (JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.) - přednáška bude předtočena a umístěna na playlist na YouTube

https://youtu.be/DibmFasg-Q4

Pondělí 01.11.2021 Akciová společnost (JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.) - přednáška bude předtočena a umístěna na playlist na YouTube

https://youtu.be/sv6iaPhmT8I 

Pondělí 08.11.2021 Společnost s ručením omezeným (JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.) - přednáška bude předtočena a umístěna na playlist na YouTube

https://youtu.be/U4o-BAZV42c

Pondělí 15.11.2021 Společnost s ručením omezeným (JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.) - přednáška bude předtočena a umístěna na playlist na YouTube

https://youtu.be/dNUOiNgaybs

Pondělí 22.11.2021 Družstvo (JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.) - přednáška bude předtočena a umístěna na playlist na YouTube

https://youtu.be/bK44plMiNZo

Pondělí 29.11.2021 Právo podnikatelských seskupení (prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.) - přednáška bude předtočena a umístěna na playlist na YouTubet

https://youtu.be/Ar08ZilPm-Q

Pondělí 06.12.2021 Obchodní korporace s účastí státu (JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.) - přednáška bude předtočena a umístěna na playlist na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=KeKC3T4UEHk

(přednáška byla natočena pro účely ZS 2020 a je nadále aktuální)

Pondělí 13.12.2021 Přeměny obchodních korporací (JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.) - přednáška proběhne prezenčně v místnosti č. 300, současně bude streamována

Pondělí 20.12.2021 Obchodní korporace se zvláštním právním režimem (doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.) - přednáška proběhne prezenčně v místnosti č. 300, současně bude streamována

Semináře

Daniel Patěk

Komunikační kanál se studenty: Moodle a skupina na FB. Podkladové materiály budou studentům zpřístupněny v rámci Moodle.

V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a současně úspěšné absolvování zápočtových testů zadávaných na začátku semináře (dodatečné body lze získat splněním seminárního úkolu). V případě distanční výuky bude zápočtový test zveřejňován a vyhodnocován v rámci Moodle.

Petr Tomášek

Komunikační kanál se studenty - e-mail a skupina na FB.

Podkladové materiály budou studentům zasílány prostřednictvím e-mailu, v případě distanční výuky též promítány v rámci aplikace Zoom.

V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a současně úspěšné absolvování zápočtového testu. V případě distanční výuky bude zápočtový test rozeslán studentům prostřednictvím e-mailu, a to v příslušný rozvrhový čas.

Petr Louchtan

Komunikační kanál se studenty - e-mail a Moodle. V případě zájmu ze strany studentů též FB skupina či skupinový chat na Whatsapp.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podkladové materiály budou studentům promítány v rámci aplikace Zoom, případně zasílány prostřednictvím uvedených komunikačních kanálů.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a současně úspěšné absolvování zápočtového testu. V případě bezkontaktní výuky bude zápočtový test rozeslán studentům prostřednictvím e-mailu či zpřístupněn v Moodle, a to v příslušný rozvrhový čas.

Tomáš Horáček

Komunikační kanál se studenty - e-mail.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace MS Teams.

Podkladové materiály budou studentům rozesílány přes e-mail.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a současně úspěšné absolvování zápočtového testu. V případě bezkontaktní výuky bude zápočtový test rozeslán studentům prostřednictvím e-mailu, a to v příslušný rozvrhový čas.

Kateřina Eichlerová

Komunikační kanál se studenty - Moodle a skupina na FB.

V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom. Vyžaduje se připojení prostřednictvím kamer po celou dobu výuky.

Podkladové materiály budou studentům dostupné v Moodle.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a současně úspěšné absolvování zápočtového testu. Závěrečný test je kombinován z otevřených a uzavřených otázek. Test je rozdělen na dvě části – obecná část a právo obchodních korporací – v každé části je nezbytné dosáhnout alespoň 60 % úspěšnosti. Za aktivitu při výuce v rámci jednoho semináře lze získat 5 % bonifikaci k příslušné části testu, maximálně bonifikaci 20 % k jedné části testu. Aktivity v rámci prvního až pátého semináře se započítají k první části testu týkajícího se obecné části obchodního práva, aktivity v rámci šestého až desátého semináře se započítají k druhé části testu týkajícího se práva obchodních korporací.

V případě distanční výuky budou studenti psát zápočtový test v čase semináře v prostředí moodle při zapnutých kamerách.

Lucie Josková

Komunikační kanál se studenty: Moodle, příp. e-mail.
V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podkladové materiály budou studentům zpřístupněny v Moodle.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a současně dosažení stanoveného počtu bodů (min. 21). Body lze získat za vypracování domácí práce (dvě v průběhu semestru, každá max. 10 bodů) a závěrečný zápočtový test (max. 20 bodů). V případě distanční výuky bude zápočtový test zpřístupněn v určený čas v Moodle.

Jan Flídr

Komunikační kanál se studenty: e-mail.

V případě distanční výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a současně (i) výrazná aktivita a plnění písemných úkolů, anebo (ii) úspěšné absolvování zápočtového testu. V případě distanční výuky bude zápočtový test rozeslán studentům prostřednictvím e-mailu.

Petr Liška

V případě bezkontaktní výuky obdrží studenti prostřednictvím IS email s odkazem na uloženou komentovanou prezentaci k tématu. Prezentace bude obsahovat zadání úkolu pro získání zápočtu. Zpracované úkoly budou podkladem pro udělení zápočtu.

Klára Hurychová

Komunikační kanál se studenty - e-mail a skupina na FB.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podkladové materiály budou studentům dopředu zasílány prostřednictvím emailu a FB skupiny.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a současně úspěšné absolvování zápočtového testu. V případě bezkontaktní výuky bude zápočtový test rozeslán studentům prostřednictvím e-mailu, a to v příslušný rozvrhový čas.

Petr Čech

Komunikační kanál se studenty - e-mail uvedený v SIS, případně nahlášený individuálně studentem.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace MS-Teams.

Přehled podkladů a otázek ke studiu bude studentům zasílán předem e-mailem.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a úspěšné složení alespoň poloviny testů, které budou průběžně zadávány na počátku semináře k prověření kvality domácí přípravy, případně (namísto toho) zápočtového testu v závěru semináře. V případě bezkontaktní výuky bude kvalita domácí přípravy prověřována ústně během seminářů a zápočtový test proběhne formou individuálního on-line pohovoru.

Václav Mánek

Komunikační kanál se studenty - e-mail.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace MS Teams.

Podkladové materiály budou studentům promítány v rámci aplikace MS Teams, případně zasílány prostřednictvím e-mailu.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a současně úspěšné absolvování zápočtového testu. V případě bezkontaktní výuky bude zápočtový test rozeslán studentům prostřednictvím e-mailu, a to v příslušný rozvrhový čas.

Robert Pelikán

Komunikační kanál se studenty - e-mail a skupina na FB.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace MS Teams.

Podkladové materiály budou studentům promítány, případně zasílány prostřednictvím uvedených komunikačních kanálů.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a aktivita v rámci seminářů.

Radka Václavíková

Komunikační kanál se studenty - e-mail a Moodle.

V případě bezkontaktní výuky budou semináře probíhat ve dnech a časech podle rozvrhu, a to prostřednictvím aplikace Zoom.

Podkladové materiály budou studentům promítány v rámci aplikace Zoom a zpřístupněny v systému Moodle.

Podmínkou pro získání zápočtu je alespoň 2/3 účast na seminární výuce a současně úspěšné absolvování zápočtového testu. V případě bezkontaktní výuky bude zápočtový test zpřístupněn studentům v systému Moodle, a to v příslušný rozvrhový čas.

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. (22.09.2021)

Podmínky pro získání 4 kreditů (zápočtu) za výuku Obchodního práva II (OP II) počínaje zimním semestrem 2020/2021

 

1.   Podmínkou získání 4 kreditů (zápočtu) je alespoň 2/3 účast na seminární výuce (účast na 8 seminářích z 12, případně na 7 z 10/11) a splnění dalších podmínek určených učiteli vedoucími jednotlivé seminární skupiny, tj.:

  

  1. Splnění podmínky účasti studentů na seminární výuce a splnění dalších podmínek podle bodu 1 hodnotí učitel vedoucí seminář.

 

  1. Studenti, kteří nezískají kredity splněním dalších podmínek podle bodu 1 a mají alespoň 2/3 účast na seminářích, mohou získat kredity (zápočet) na základě úspěšného absolvování celokatedrálního zápočtového testu organizovaného pověřeným učitelem. Pro akademický rok 2020/2021 je pověřeným učitelem JUDr. K. Hurychová, Ph.D.

 

  1. Studenti mohou získat zápočet také v letním semestru v rámci výuky Obchodní právo III, pokud dosáhnou 2/3 účasti na seminární výuce a úspěšně absolvují celokatedrální zápočtový test; v takovém případě jsou povinni se na první hodině přihlásit u učitele vedoucího seminář (důležité pro vedení docházky).

 

  1. Studenti s individuálním studijním plánem, podle nějž nejsou povinni se účastnit pravidelné výuky, či dočasně po delší dobu studující v zahraničí, či v jiných mimořádných případech (není plnění pracovních povinností) mohou získat kredity (zápočet) na základě úspěšného absolvování celokatedrálního zápočtového testu bez povinnosti splnit 2/3 účast na seminární výuce.  

 

  1. Podrobnější pravidla pro celokatedrální zápočtového test [bod 3 až 5] jsou tato:

 

a)     Test bude typu multiple choice. Jako správná se hodnotí odpověď, u níž jsou zakroužkovány pouze všechny správné varianty (může jich být více jak jedna). Test se bude skládat z 20 otázek. Na vypracování testu bude studentům poskytnuto 30 minut.

 

b)     Pro úspěšné absolvování testu je nutno, aby student získal 12 bodů (za každou správnou odpověď je jeden bod).

 

c)     Do 30. listopadu vyhlásí pověřený učitel prostřednictvím elektronické nástěnky termíny celokatedrálního zápočtového testu tak, aby dva termíny byly stanoveny v lednu, jeden v únoru a jeden v květnu.

 

d)     Studenti podle bodu 5 požádají o absolvování celokatedrálního zápočtového testu pověřeného učitele do 30. listopadu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím elektronické pošty či písemně prostřednictvím sekretářky katedry, přičemž mu doloží, že splňují podmínky pro jeho absolvování podle bodu 5.

 

e)     Studenti podle bodu 3 a 4 o absolvování celokatedrálního zápočtového testu pověřeného učitele nežádají; seznam studentů podle bodu 3 a 4 sděluje pověřenému učiteli bez zbytečného odkladu po skončení seminární výuky učitel vedoucí seminář.

 

f)      Rozsah látky, z níž test bude vycházet, je tento:

a.      Podnikání a podnikatel

b.     Obchodní firma

c.      Právní jednání podnikatele

d.     Obchodní rejstřík, princip publicity, charakter zápisů do obchodního rejstříku

e.      Nekalá soutěž

f.      Právo proti omezování hospodářské soutěže

g.     Obchodní korporace – obecná charakteristika

h.     Obchodní korporace  - založení, vznik, zrušení, zánik a neplatnost

i.       Osobní obchodní společnosti – základní otázky, práva a povinnosti společníků

j.       Kapitálové obchodní společnosti – základní otázky, práva a povinnosti společníků, a struktura společnosti

k.     Družstvo (základní charakteristika)

 

  1. Získání 4 kreditů (zápočtu) za OP II je korekvizitou pro vykonání ústní postupové zkoušky z obchodního práva (OP III) a tím i pro vykonání KLP.

 

 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (17.09.2018)

Obecné otázky obchodních korporací     

 

Osobní obchodní společnosti                          

 

Akciová společnost                              

 

Společnost s ručením omezeným           

 

Družstvo                                            

 

Přeměny obchodních korporací              

 

Právo podnikatelských seskupení           

 

Evropské formy obchodních korporací    

 

Právní způsoby řešení majetkové nedostatečnosti obchodní korporace 

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (22.09.2020)

Podíl garanta na výuce činí 37 %.

Learning resources - Czech
Last update: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (06.04.2021)

Literatura

Povinná 

Černá, S., Štenglová, I. Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

Černá, S. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vyd., Praha: Wolters Kluwer, 2018. 

 

Doporučená 

Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M. Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů, 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. 

Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Bejček, J., Šilhán, J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J.: Právo cenných papírů. 1. vyd. C.H. Beck, 2013.

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

 

Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

 

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností. V praxi a pro praxi (nejen soudní). 1. vyd. Praha: Bova Polygon, 2016.

 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

 

 

 

 

Právní předpisy

 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Smlouva o fungování EU

Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE)

Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

Směrnice EP a Rady č. 2017/1132/EU o některých aspektech práva obchodních společností

Směrnice EP a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)

 

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html