SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Criminology I: Introduction - HP0222
Title: Kriminologie I: Úvod do kriminologie
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: HOPV0110
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000
Is co-requisite for: HP4221, HP0223
In complex pre-requisite: HM1501
Files Comments Added by
download Kriminologie I.docx Kriminologie I. - rozpis přednášek Martina Bárová
Annotation - Czech
Kriminologie je nauka o kriminalitě, jejím stavu, vývoji a příčinách, o jejích pachatelích a obětech, o reakcích na kriminalitu a její kontrole. Snahou kriminologie je kriminalitě – i šířeji protiprávnímu či antisociálnímu jednání – porozumět, předcházet ji a zkoumat fungování trestního systému. Kriminologické poznatky jsou nezbytné pro trestní soudce, státní zástupce, obhájce a policisty, aby dokázaly řádně vykonávat své povolání. Předmět je však obecně vhodný pro všechny studenty práv, aby porozuměli základním otázkám kriminality a reakce na ní.

Předmět představuje základní kriminologické poznatky, tedy bude odpovídat na následující otázky: Co rozumíme pod pojmem kriminalita a nakolik jsme schopni ji měřit? Proč je kriminalita páchána, kdo a na kom ji páchá? Jak na kriminalitu reaguje stát a jak by reagovat měl? Z hlediska reakce jsou rozebírané zejména otázky prevence kriminality, koncepční uvažování o trestní politice a realizace trestní politiky policií, soudy při ukládání trestů a vězeňským systémem.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Teaching methods - Czech
„Komunikační kanál se studenty: Moodle.
V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů v čase
původních seminářů, a to prostřednictvím ZOOM.
Studentům budou v případě bezkontaktní výuky zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v Moodle.
Písemná zkouška v případě nemožnosti jejího konání kontaktně proběhne bezkontaktně v Moodle.“Přednášky jsou dostupné na odkazu: https://youtube.com/playlist?list=PLmFzCahphdOhZCHZPpzxbY-8NtBzfkJkQ

 

Last update: Bárová Martina (17.10.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.      Řádné studium předmětu vyžaduje průběžnou přípravu, a to minimálně v rozsahu základní literatury (příslušné pasáže podle aktuálně probírané látky) a dalších pramenů podle zadání vyučujících.

2.      V rámci písemné zkoušky jsou testovány poznatky z přednášek. Písemná zkouška se koná vždy ve zkouškovém období, v němž jsou vypsány tři termíny.

3.      Časový limit pro vypracování testu je 30 minut.

4.      Test se skládá z kombinace otázek s jednou správnou odpovědí (21) a z otevřených otázek (3). Za každou správnou odpověď na otevřenou otázku je možné získat 1 bod, za otevřenou 3 body. Maximální počet bodů je 30. Minimální počet bodů pro absolvování předmětu je 14.

5.      U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné materiály.

6.      Klasifikace písemné zkoušky je následující: 

Počet bodů

Klasifikace

24–30

výborně

19–23

velmi dobře

14–18

dobře

0–13

neprospěl/a

Last update: Bárová Martina (22.09.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Kriminalita: Trestněprávní a sociologické definice, míra a informace o ní

-        Kriminologické školy a směry

-        Pachatel trestného činu, vývojová kriminologie a desistence

-        Viktimologie

-        Trestní politika

-        Prevence kriminality

-        Policing

-        Ukládání trestů

-        Vězeňství

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      Gřivna, T., Zoubková, I., Scheinost a kol. Kriminologie. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer.               2019.

Ostatní literatura:

1.      Válková, H., Kuchta, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019.

2.      Liebling, A., Maruna, S., McAra, L. a kol. The Oxford Handbook of Criminology. 7. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2017.

3.      Body-Gendrot, S., Hough, M., Kereszi, K., Lévy, R., Snacken, S. a kol. The Routledge Handbook of European Criminology. London: Routledge, 2013.

4.      Jewkes, Y., Crewe, B., Benett, J. a kol. Handbook on Prisons. 2. vydání. London: Routledge, 2016.

5.      Weisburd, D., Farrington, D., Gill, C. a kol. What Works in Crime Prevention and Rehabilitation. New York: Springer, 2016.

6.      Tomášek, J. Úvod do kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019.

7.      Scheinost, M. a kol. Kriminalita očima kriminologů. Praha: IKSP, 2010.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Monday09.10.2023Kriminalita: Trestněprávní a sociologické definice, míra a informace o níJUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. 
Monday16.10.2023Kriminologické školy a směry I.JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
Monday23.10.2023Kriminologické školy a směry II.JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
Monday30.10.2023Pachatel trestného činu, kriminální kariéra a desistence. PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. 
Monday06.11.2023Trestní politikaJUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. 
Monday13.11.2023ViktimologieJUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
Monday20.11.2023Policing.PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D. 
Monday27.11.2023Prevence kriminalityJUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. 
Monday04.12.2023Soudní rozhodnutí a uložení trestůJUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. 
Monday11.12.2023Vězeňství a post-penitenciární péče. Mgr. et Mgr. Tereza Raszková 
Monday18.12.2023Restorativní justice. JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html