SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
International Protection of Human Rights - HOPV0194
Title: Mezinárodněprávní ochrana lidských práv
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Class: mezinárodní právo veřejné
Classification: Law > Public International Law
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0004, HMOD0004
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty mezinárodněprávní ochrany lidských práv. Předmět se zaměřuje na obecné otázky konceptu lidských práv, podrobně rozebírá univerzální systém ochrany lidských práv, stručněji se dotýká systémů regionálních a v závěru věnuje pozornost několika aktuálním tématům práva lidských práv (lidská práva a nestátní aktéři, lidská práva v krizových situacích, výuka lidských práv).

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni orientovat se v hlavních mezinárodních systémech ochrany lidských práv.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1. Připuštění ke zkoušce je podmíněno účastí na přednáškách (maximální možný počet absencí je tři za semestr).  

2. U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné zdroje. 

 

3. Zkušební okruhy: 

1. Lidská práva a právo lidských práv (historie, typologie, lidské povinnosti). 

2. Univerzální systém ochrany lidských práv – instrumenty.  

3. Univerzální systém ochrany lidských práv – orgány.  

4. Univerzální systém ochrany lidských práv – nástroje.  

5. Regionální systémy – Evropa. Systémy Rady Evropy, Evropské unie, KBSE/OBSE. 

6. Regionální systémy – Amerika a Afrika.  

7. Implementace lidských práv na národní úrovni.  

8. Univerzalita lidských práv.  

9. Lidská práva a nestátní aktéři.  

10. Lidská práva v krizových situacích.  

11. Výuka lidských práv 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

V rámci předmětu je pozornost věnována těmto tématům: 

- Lidská práva a právo lidských práv. Historický vývoj ochrany lidských práv. Typologie lidských práv. Lidská práva a lidské povinnosti. 

- Univerzální systém ochrany lidských práv – instrumenty. Charta OSN, Listina lidských práv, jednotlivé smlouvy.   

- Univerzální systém ochrany lidských práv – orgány. Rada OSN pro lidská práva, smluvní výbory, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva. 

- Univerzální systém ochrany lidských práv – nástroje. Zprávy, stížnosti, univerzální periodický přezkum.   

- Regionální systémy – Evropa. Systémy Rady Evropy, Evropské unie, KBSE/OBSE. 

- Regionální systémy – Amerika. Organizace amerických států a Mezi-americká komise a soud pro lidská práva. Afrika. Africká unie a Africká komise a soud práv člověka a národů. 

- Implementace lidských práv na národní úrovni. Modely implementace. Rozdíly dle typu pramenů smlouvy. Role národních soudů. Vynucování rozhodnutí mezinárodních (kvazi)soudních orgánů. Implementace lidských práv v ČR. 

- Univerzalita lidských práv. Západní kulturní relativismus. Diskuse o asijských hodnotách. Lidská práva a islám. 

- Lidská práva a nestátní aktéři. Nadnárodní obchodní společnosti a lidská práva. Nevládní organizace a lidská práva. 

- Lidská práva v krizových situacích. Aplikace lidských práv za ozbrojených konfliktů. Institut derogace. Dilema lidská práva vs. bezpečnost. 

- Výuka lidských práv 

Learning resources - Czech
Last update: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. (11.02.2023)

Základní literatura: 

Materiály uvedené v syllabu kursu

Ostatní literatura: 

1. Smekal, H., Lidská práva. Ideje, trendy, výzvy a nástrahy,  Brno: Masarykova univerzita, 2013 

2. Šturma. P., Mezinárodní kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2003. 

3. Bertrand G. Ramcharan, B. G., The Law, Policy and Politics of the UN Human Rights Council, Brill/Nijhoff, 2015.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html