SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Readings in Sociology - HOPV0139
Title: Čtení sociologických textů
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)
Cílem předmětu je společně číst vybrané základní sociologické texty, diskutovat o nich a vztahovat je k současnému dění ve světě práva i ve společnosti. V rámci kurzu se studenti seznámí se základními sociologickými formami uvažování, získají schopnost orientace v základních sociologických pojmech, konceptech a paradigmatech, které mají přímý vztah ke studiu práva. I když na texty i jednotlivé koncepty budeme nahlížet kriticky, ve výsledku by probrané texty měly fungovat jako praktické nástroje pro analýzu práva v kontextu současných celospolečenských debat.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)

Předmět se zabývá následujícími tématy:

1. Úvodní seminář (text Jiřího Přibáně)

2. Zygmunt Bauman: Tekutá modernita

3. Max Weber: Politika jako povolání

4. Michel Foucault: Dohlížet a trestat

5. Jan Keller: Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti

6. Karel Marx: Kapitál či jiný text

7. Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust

8. Ortega y Gasset: Vzpoura davů

9. Leopold Pospíšil: Právní antropologie

10. Václav Havel: Moc bezmocných, Colin Crouch: Post Democracy

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (25.03.2019)

Základní seznam probíraných textů:

Zygmunt Bauman: Tekutá modernita 
Max Weber: Politika jako povolání
Michel Foucault: Dohlížet a trestat
Jan Keller: Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti
Karel Marx: Kapitál či jiný text
Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust
Ortega y Gasset: Vzpoura davů
Leopold Pospíšil: Právní antropologie
Václav Havel: Moc bezmocných, Colin Crouch: Post Democracy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html