Legislative Drafting - HDPV0101
Title: Legislativní technika
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
In complex pre-requisite: HMOD0016, HMOD0016
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studující s teoretickými a zejména s praktickými aspekty tvorby právního předpisu (zákona).

Studující absolvováním předmětu získají základní znalosti legislativní techniky, což je v současné době předpokladem pro zpracování kvalitního právního předpisu. Studujícím bude dále prezentována správná a nesprávná legislativní technika při tvorbě legislativního materiálu na příkladech z legislativní praxe.

Studující v průběhu předmětu zpracovávají ve skupinách nejenom vlastní paragrafované znění návrhu právního předpisu v souladu s formálními požadavky danými zejména Legislativními pravidly vlády, ale rovněž zpracovávají další části legislativního materiálu (vedle paragrafovaného znění zejména důvodovou zprávu, zprávu z hodnocení dopadů regulace, předkládací zprávu atd.). Tím si osvojí základní legislativní dovednosti, které si ověří před tzv. simulovanou Legislativní radou vlády (skupinou skutečných členů Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí).

Studujícím jsou předem zpřístupňovány prezentace, komentované prezentace a další podkladové materiály v Moodle.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium spočívá ve zpracování vlastního legislativního materiálu v týmu a jeho ústní obhajobě před tzv. simulovanou Legislativní radou vlády (LRV).

2.      Předpokladem pro účast na simulované LRV je absolvování alespoň poloviny výuky z předmětu.

3.      Simulovaná LRV (obhajoba materiálu) se koná ve zkouškovém období letního semestru.

4.      Při obhajobě je dovoleno mít s sebou literaturu, právní předpisy a jiné dokumenty.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

-        obecně k legislativě a legislativním materiálům vlády

-        důvodová zpráva a zpráva z hodnocení dopadů regulace

-        paragrafované znění (název a členění právního předpisu, požadavky na obsah právního předpisu, úvodní ustanovení, společná, přechodná a závěrečná ustanovení, požadavky na obsah novely právního předpisu, citace v právních předpisech)

-        vnější připomínkové řízení

-        Legislativní rada vlády a její komise

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Learning resources - Czech

Literatura:

1.      Kolektiv autorů. Legislativní proces: (teorie a praxe). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011. ISBN 978-80-7312-074-0.

2.      KNĚŽÍNEK, Jan, Petr MLSNA a Josef VEDRAL. Příprava návrhů právních předpisů: praktická pomůcka pro legislativce. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010. ISBN 978-80-7440-023-0.

3.      Prezentace a komentované prezentace z výuky.

4.      Legislativní pravidla vlády.

Právní předpisy:

Závisí na zadání zpracování legislativního materiálu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (24.07.2024)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday21.02.2024Úvodní seminář + Legislativa a legislativní materiály vlády prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday28.02.2024Důvodová zpráva a RIAprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday06.03.2024Paragrafované znění Iprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday13.03.2024Paragrafované znění IIprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday20.03.2024Paragrafované znění IIIprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday27.03.2024Paragrafované znění IVprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday03.04.2024Paragrafované znění Vprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday10.04.2024Vnější připomínkové řízeníprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday17.04.2024Komise LRV a LRVprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.
Wednesday24.04.2024Závěrečný seminářprof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.+ JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.