SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Simulation in the area of refugee and migration law - HDPV0012
Title: Simulace v oblasti uprchlického a migračního práva
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/80, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Martin Faix, Ph.D.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Incompatibility : HP0681, HV3823
Is incompatible with: HV3823
In complex pre-requisite: HMOD0005, HMOD0005
Annotation - Czech
Cílem předmětu je skrze LARP seznámit studenty s problematikou uprchlického a migračního práva. Jde o výuku práva skrze simulaci v realitě. Studenti v průběhu prodlouženého víkendu vystupují v určitých rolích, a skrze uměle vytvořené situace se učí reagovat právně relevantním způsobem, tj. analyzovat a přinášet řešení právních problémů. Z hlediska znalostí si studenti sami nejprve načtou relevantní prameny náležející k jejich roli (např. mezinárodní smlouvy v oblasti uprchlického či humanitárního práva), poté si získané znalosti vyzkouší a ve zpětné vazbě se skrze vlastní otázky doberou podstaty právní úpravy.

Zásadní složkou je zpětná vazba, která probíhá po skončení simulace. Jedná se o několik hodin trvající diskusi nad zážitky, k nimž je vztahována právní úprava. Studenti se naučí řadě dovedností, především pak:
– používat právo ve vypjatých situacích,
– schopnost vyjednávat,
– schopnost formulovat právní argument,
– schopnost komunikovat s neprávníky, kteří musejí respektovat právní normy,
– schopnost práce v týmu,
– otestována je schopnost zachovat si nadhled a zdravý rozum v zátěžových situacích.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1. Podkladem pro splnění kolokvia je aktivní účast na simulaci a zpětné vazbě.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Mezi probíraná témata v rámci zpětné vazby poskytované v předmětu patří:

–       konkrétní aspekty mezinárodní, evropské a vnitrostátní právní úpravy,

–       judikatura vnitrostátních soudů, ESLP, SDEU,

–       evropské právo v cizinecké a azylové oblasti,

–       aplikace práva jinými osobami než právníky,

–       práce v týmu ve ztížených podmínkách,

–       vyjednávání.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Registration requirements - Czech
Přihlašování je možné vždy jen v letním semestru na základě předchozího vyhlášení simulace. Probíhá zasláním stručného životopisu a motivačního dopisu (max. jedna A4, v anglickém jazyce) na e-mail simulovanytabor@prf.cuni.cz.
Last update: Hatina Viktor, Mgr. (29.08.2021)
Learning resources - Czech

Vzhledem k tomu, že se jedná o předmět založený na simulaci, není žádná povinná literatura předepisována. Konkrétní předpisy a knihy však mohou být předepsány pro konkrétní roli, kterou student s předstihem dostane.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html