SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Defending the Dissertation Thesis - HD999
Title: Obhajoba disertační práce
Guaranteed by: Study and Students' Affairs Department (22-SO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, disse [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Disertační práce je závěrečnou prací doktorského studia na PF UK. Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti, a disertační práce tedy musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

S přihláškou k obhajobě disertační práce se odevzdává rovněž prohlášení o splnění všech povinností schváleného ISP, potvrzené školitelem a garantem programu. Student prohlášení neodevzdává, pokud v posledním uzavřeném hodnocení ISP splnil všechny povinnosti ISP kromě obhajoby disertační práce.

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (21.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html