SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Doctoral seminar – Law and Legal Theory in European Context - HD314
Title: Doktorandský seminář – Law and Legal Theory in European Context
Guaranteed by: Study and Students' Affairs Department (22-SO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/10, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Annotation - Czech
Doktorandský seminář je předmětem realizovaným v každém doktorském studijním programu pod záštitou příslušného garanta, vyznačujícím se nicméně shodnými rysy. Jeho podstatou je představení a obhajoba rozpracovaného projektu disertační práce před auditoriem členů katedry, doktorandů a zájemců za účelem získání zpětné vazby a udržení povědomosti o zaměření činnosti doktorandů jednotlivých programů. Volně navazuje na předmět „Akademické psaní“.
Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (18.05.2018)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen kolokviem na základě úspěšné prezentace rozpracovaného projektu disertační práce.

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (18.05.2018)
Syllabus - Czech

Ústní prezentace rozpracovaného projektu disertační práce během (druhé poloviny) letního semestru 1. roku studia nebo zimního semestru 2. roku studia. Na základě prezentace se povede rozprava ke specifikaci tématu a metodologii zpracování práce.

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (18.05.2018)
Learning resources - Czech

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007. 209 str.

VOLOKH, E. Academic Legal Writing: Law Review Articles, Student Notes, Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. edition. Foundation Press, 2010. 411 str.

WEBLEY, L. Legal Writing. 2. edition. Routledge-Cavendish, 2009. 151 str.

ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 160 str.

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (18.05.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html