Doctoral seminar - Financial Law and Financial Science - HD301
Title: Doktorandský seminář - Finanční právo a finanční věda
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/10, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Doktorandský seminář je předmětem realizovaným v každém doktorském studijním programu pod záštitou příslušného garanta, vyznačujícím se nicméně shodnými rysy. Jeho podstatou je představení a obhajoba rozpracovaného projektu disertační práce před auditoriem členů katedry, doktorandů a zájemců za účelem získání zpětné vazby a udržení povědomosti o zaměření činnosti doktorandů jednotlivých programů. Volně navazuje na předmět „Akademické psaní“.
Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.09.2023)
Literature - Czech
Obligatory:
  • ŠANDEROVÁ Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha. 2007. 212. 978-80-86429-40-3.
  • VOLOKH Eugene. Academic Legal Writing: Law Review Articles Student Notes,Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. 2010. 411. 978-1599417509.
  • WEBLEY Lisa. Legal Writing. 2. Londýn. 2009. 151. 978-0415491914.
  • ZBÍRAL Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha. 2009. 160. 978-80-7201-779-9.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (08.02.2022)
Syllabus - Czech

Ústní prezentace rozpracovaného projektu disertační práce obvykle během (druhé poloviny) letního semestru 1. roku studia nebo zimního semestru 2. roku studia.

V programu Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda je obvyklé, že doktorand má připravenu prezentaci, ve které představí cíle, metody, strukturu a předpokládaný obsah disertační práce. 

Na základě prezentace se povede odborná rozprava.

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen kolokviem na základě úspěšné prezentace rozpracovaného projektu disertační práce. 

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.09.2023)
Learning resources - Czech

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha. 2007. 212. 978-80-86429-40-3.

VOLOKH Eugene. Academic Legal Writing: Law Review Articles Student Notes,Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. 2010. 411. 978-1599417509.        

WEBLEY Lisa. Legal Writing. 2. Londýn. 2009. 151. 978-0415491914.      

ZBÍRAL Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha. 2009. 160. 978-80-7201-779-9.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.02.2022)