SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
SDE Criminal Law, Criminology and Criminalistics - HD212
Title: SDZ Trestní právo, kriminologie a kriminalistika
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Annotation - Czech
Státní doktorská zkouška se koná po splnění všech základních studijních povinností dle Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě, která je založena ve studijním spisu. SDZK se koná před komisí a je veřejná. Výsledek SDZK je klasifikován jako prospěl či neprospěl a zkoušku lze opakovat jen jednou.
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html