SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to law from the perspective of Central Europe - HD127
Title: Introduction to law from the perspective of Central Europe
Guaranteed by: Study and Students' Affairs Department (22-SO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 12/0, Ex [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je určen studentům doktorského studijního programu Law and Legal Theory in European Context. Seznamuje studenty tohoto studijního programu nejenom s českým právním řádem a jeho principy, ale i se základy právních řádů a ústředními právními principy ostatních evropských zemí, zejména sousedních zemí České republiky. Důraz je kladen na to, aby student cizojazyčného doktorského studijního programu získal vhled a pochopil základy fungování právních řádů středoevropských zemí, zvláště českého právního řádu.
Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (22.05.2018)
Syllabus - Czech

Předmětem výkladu jsou zejména tato témata:

1. Introduction to Civil Law from the Central European Perspective

2. Constitutional Courts in Central Europe and their Case Law

3. Comparative Law from Point of View of Central European Legal Culture

4. Internationalization of Law in Central Europe

5. Legal Capacity of Juristic Persons in the Czech Republic

6. Development of the Czech Legal System

7. Human Rights and their Protection in Central Europe

8. Legal Interpretation and „Discursive Binding Effect“ of the Czech Case Law

9. Rule of Law

Last update: Páralová Ludmila (21.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou, která spočívá v hodnocení eseje v minimálním rozsahu 18 000 znaků, odevzdané k hodnocení jednotlivým vyučujícím dle dohody s konkrétním vyučujícím. Východiskem ke zpracování písemné práce jsou jednak přednášená témata, jednak tituly povinné a doporučené literatury podle výběru doktoranda.

Last update: Páralová Ludmila (21.09.2023)
Learning resources - Czech

Povinná literatura:

Tomasz Giaro, ‘Legal Tradition of Eastern Europe. Its Rise and Demise’, (2011) 2 Comparative Law Review 1-23

Jan Kuklík, Czech law in historical contexts, Praha Karolinum 2015

Zdenek Kühn, The Judiciary in Central and Eastern Europe: Mechanical Jurisprudence in Transformation? Brill 2011

Wojciech Sadurski, Rights before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe. 2nd edition. Springer 2014

Pavlíček, V., Kindlová, M.: Czech Republic. In Besselink, L. – Bovend´Eert, P. – Broeksteeg, H. – de Lange, R. – Voermans, W. (eds.), Constitutional Law of the EU Member States, Deventer, Kluwer, 2014, str. 321-394.

 

Doporučená literatura:

Michal Bobek, Comparative Reasoning in European Supreme Courts. Oxford 2013

András Jakab, Arthur Dyevre and Giulio Itzcovich (eds.), Comparative Constitutional Reasoning. Cambridge 2017 (especially chapters by Kühn on the Czech Republic, Jakab and Fröhlich on Hungary)

David Kosař, Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. Cambridge 2016

Kelsen, H.: General Theory of Law and State. Chapter VI: The Legal Right.

Freedman, M. D. A.: Lloyd’s Introduction to Jurisprudence. 11th ed., Sweet & Maxwell, London 2008. (Chapters Natural law and Pure Theory of Law)

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (23.05.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html