SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General basics of jurisprudence - HD111
Title: Obecné základy právní vědy
Guaranteed by: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 12/0, Ex [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
doc. JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Files Comments Added by
download Program přednášek 2023-24 Obecné základy právní vědy (final) (1).pdf Program přednášek Bc. Kateřina Žáková
download Program přednášek 2023-24 Obecné základy právní vědy (final).docx Program přednášek Bc. Kateřina Žáková
Annotation - Czech
Předmět je určen studentům všech doktorských studijních programů. Je zaměřený na metodologické problémy právní vědy se zvláštním důrazem na otázky právně teoretické, právně filozofické a právně sociologické. Nabízí kontextové vnímání práva v souvislostech prohlubující se mezinárodní spolupráce, globalizace, evropské integrace či obecněji proměn rolí státu.
Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (18.05.2018)
Literature - Czech
Obligatory:
 • GERLOCH Aleš. Teorie práva. 7. Plzeň. 2017. 336. 978-80-7380-652-1.
 • BOGUSZAK Jiří, ČAPEK Jiří, GERLOCH Aleš. Teorie práva. 2. Praha. 2004. 324. 80-7357-030-0.
 • KNAPP Viktor. Teorie práva. 1. Praha. 1995. 248. 80-7179-028-1.
Recommended:
 • Bárány Eduard. Pojmy dobrého práva. Bratislava. 2007. 176. 978-80-88931-75-1.
 • Beran, Karel. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha. 2012. 224. 978-80-87576-06-9.
 • Bobek Michael, Kühn Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. Praha. 2013. 496. 978-80-87284-35-3.
 • Boguszak Jiří. Právní principy. Pelhřimov. 1997.
 • Cvrček František. Právní informatika. Plzeň. 2010. 376. 978-80-87439-00-5.
 • Dworkin M. Ronald. Když se práva berou vážně. Praha. 2001. 456. 80-7298-022-X.
 • Fuller L. Lon. Morálka práva. Praha. 1998. 229. 80-86005-65-8.
 • Gerloch Aleš (ed.). Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta J. Boguszakovi k 75. narozeninám. Praha. 2002. 238. 80-246-0415-9.
 • Gerloch Aleš, Maršálek Pavel (eds.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha. 2003. 209. 8086432122.
 • Gerloch Aleš, Maršálek Pavel (eds.). Zákon v kontinentálním právu. Praha. 2005. 409. 8086861066.
 • Gerloch A, Kysela J, Kühn Z, Wintr J, Tryzna J, Maršálek P, Beran K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha. 2008. 424. 978-80-7357-362-1.
 • Gerloch Aleš, Tryzna Jan, Wintr Jan (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň. 2012. 500. 978-80-7380-388-9.
 • Gerloch Aleš, Šturma Pavel (eds.). Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na poč. 21.století: v čes., evr. a mezievr. kontx. Praha. 2012. 536. 978-80-87284-23-0.
 • Gerloch Aleš (ed.), Knapp Viktor. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň. 2014. 730. 978-80-7380-509-8.
 • Gerloch Aleš, Beran Karel (eds.). Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha. 2015. 272. 978-80-7502-058-1.
 • Gerloch Aleš, Žák Krzyžanková Katarzyna (eds.). Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň. 2017. 480. 978-80-7380-705-4.
 • Hart Herbert Lionel Adolphus. Pojem práva. 2. Praha. 2010. 316. 9788072602391.
 • Holländer Pavel. Právní filosofie. 2. Plzeň. 2012. 424. 978-80-7380-366-7.
 • Holländer Pavel. Ústavněprávní argumentace. Praha. 2003. 104. 8086131378.
 • Knapp Viktor. Velké právní systémy. Praha. 1996. 248. 80-7179-089-3.
 • Knapp Viktor, Gerloch Aleš. Logika v právním myšlení. 3. Praha. 2000. 230. 80-86432-02-5 .
 • Kühn Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha. 2002. 419. 80-246-0483-3.
 • Kysela Jan. Právo na odpor a občanskou neposlušnost. 2. Brno. 2006. 120. 80-7239-078-3.
 • Maršálek Pavel. Právo a společnost. Praha. 2008. 260. 978-80-903786-8-1.
 • Maršálek Pavel. Příběh moderního práva. Praha. 2018. 304. 978-80-872-8466-7.
 • Melzer Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. Praha. 2011. 296. 978-80-7400-382-0.
 • Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha. 2012. 232. 978-80-87576-31-1.
 • Přibáň Jiří. Suverenita, právo, legitimita. Praha. 1997. 270. 80-7184-470-5.
 • Přibáň Jiří. Disidenti práva. Praha. 2001. 284. 80-86429-00-8.
 • Přibáň Jiří. Právní symbolismus: o právu, čase a evropské identitě. Praha. 2007. 274. 978-80-7007-266-0.
 • Přibáň Jiří, Holländer Pavel (eds.). Právo a dobro v ústavní demokracii . Praha. 2011. 270. 9788074190452.
 • Sobek Tomáš. Právní myšlení. Kritika moralismu. Plzeň. 2012. 624. 978-80-8743-903-6.
 • Sobek Tomáš. Nemorální právo. Plzeň. 2010. 432. 978-80-904024-7-8.
 • Šamalík František. Občanská společnost v moderním státě. Brno. 1995. 126. 80-85765-45-4.
 • Tryzna Jan. Právní principy a právní argumentace.K vlivu práv. principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha. 2010. 336. 978-80-87284-01-8.
 • Večeřa Miloš. Spravedlnost v právu. Brno. 1997. 182. 80-210-1644-2.
 • Večeřa Miloš, Urbanová Markéta. Sociologie práva. 2. Plzeň. 2011. 320. 978-80-7380-321-6.
 • Večeřa Miloš, Gerloch Aleš, Beran Karel, Rudenko Slavomír. Všeobecná teória práva. Plzeň. 2017. 335. 978-80-7380-645-3.
 • Weinberger Ota. Norma a instituce. Úvod do teorie práva. Plzeň. 2017. 248. 9788073806682.
 • Weyr František. Úvod do studia právnického (normativní teorie). Brno. 1994.
 • Wintr Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha. 2013. 232. 978-80-87284-36-0.
 • Wintr Jan. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha. 2006. 278. 80-246-1246-1.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.02.2022)
Syllabus - Czech

9.10.2022

Informace o doktorském studiu                                            14,00 - 14.15  hod.  prod. prof. Handrlica

Informace o vědecké práci                                                   14,15 - 14.30  hod.  prod. prof. Tomášek

Koncepce práva jako systému                                                14,30 – 16,00 hod.  doc. Ondřejek

Právo a politika                                                                     16,00 – 18,00 hod. prof. Kysela

 

16.10.2022

Předmět, metodologie a struktura právní vědy                     14.00 - 16,00 hod.  prof. Gerloch

Pozitivistické a nonpozitivistické pohledy na právo              16,00 – 18,00 hod. prof. Kühn

  

23.10.2022

Působení práva ve společnosti                                            14-16 hod.               doc. Maršálek

Evropské právo jako metoda výzkumu práva                      16 -18 hod.              prof. Tomášek

 

 

30.10.2022

Aktuální problémy tvorby práva                                               14 -16 hod.               prof. Wintr

Zpětná působnost zákonů                                                   16-18 hod.                doc. Tryzna   

 

6.11.2022

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva:                          14-16 hod.                prof. Šturma

tradice a nové výzvy                             

Atributy demokratického právního státu v ústavním           16 -18 hod.               prof. Gerloch    

pořádku České republiky                                                  

 

13.11. 2022

Význam judikatury v právním řádu                                           14-16 hod.             prof. Kühn

Právní jednání a odpovědnost právnických osob                 16-18 hod.              prof. Beran

 

20.11.2022

Působení základních práv v právním řádu                            14-16 hod.             prof. Wintr

na příkladu zákazu diskriminace

Teoretické problémy změny soudní judikatury                      16-18 hod.             doc. Tryzna

v čase 

 

27.11.2022

Princip proporcionality v právní teorii a                                      14-16 hod.       doc. Ondřejek

české soudní praxi

Advokát a judikatura                                                          16-18 hod.       prof. Beran

 

4.12.2022

Právo a hodnoty (axiologický přístup k právu)              14-16 hod.       doc. Maršálek

Věrnost zákonu anebo volné nalézání práva?             16-18 hod.       prof. Gerloch

(K problematice interpretace a argumentace

v právní teorii a v právní praxi).

 

V případě distanční výuky budou přednášky předtočeny, případně u některých témat lze dle rozhodnutí přednášejícího využít přednášku z akademického roku 2021/2022                                               

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (08.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou, která prověřuje získané znalosti v širších souvislostech právní vědy se zřetelem k danému studijnímu programu. Východiskem rozpravy jsou jednak přednášená témata, jednak tituly doporučené či další relevantní (zahraniční) literatury dle výběru doktoranda.

Last update: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (18.05.2018)
Learning resources - Czech

Povinná literatura:

GERLOCH Aleš. Teorie práva. 7. Plzeň. 2017. 336. 978-80-7380-652-1.   

BOGUSZAK Jiří, ČAPEK Jiří, GERLOCH Aleš. Teorie práva. 2. Praha. 2004. 324. 80-7357-030-0.              

KNAPP Viktor. Teorie práva. 1. Praha. 1995. 248. 80-7179-028-1.

 

Doporučená literatura

Bárány Eduard. Pojmy dobrého práva. Bratislava. 2007. 176. 978-80-88931-75-1.            

Beran, Karel. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha. 2012. 224. 978-80-87576-06-9.            

Bobek Michael, Kühn Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. Praha. 2013. 496. 978-80-87284-35-3.                      

Boguszak Jiří. Právní principy. Pelhřimov. 1997.

Cvrček František. Právní informatika. Plzeň. 2010. 376. 978-80-87439-00-5.        

Dworkin M. Ronald. Když se práva berou vážně. Praha. 2001. 456. 80-7298-022-X.          

Fuller L. Lon. Morálka práva. Praha. 1998. 229. 80-86005-65-8. 

Gerloch Aleš (ed.). Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta J. Boguszakovi k 75. narozeninám. Praha. 2002. 238. 80-246-0415-9.       

Gerloch Aleš, Maršálek Pavel (eds.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha. 2003. 209. 80-864-3212-2.  

Gerloch Aleš, Maršálek Pavel (eds.). Zákon v kontinentálním právu. Praha. 2005. 409. 80-868-6106-6.      

Gerloch A, Kysela J, Kühn Z, Wintr J, Tryzna J, Maršálek P, Beran K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha. 2008. 424. 978-80-7357-362-1.     

Gerloch Aleš, Tryzna Jan, Wintr Jan (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň. 2012. 500. 978-80-7380-388-9.   

Gerloch Aleš, Šturma Pavel (eds.). Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na poč. 21.století: v čes., evr. a mezievr. kontx. Praha. 2012. 536. 978-80-87284-23-0.         

Gerloch Aleš (ed.), Knapp Viktor. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň. 2014. 730. 978-80-7380-509-8.      

Gerloch Aleš, Beran Karel (eds.). Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha. 2015. 272. 978-80-7502-058-1.       

Gerloch Aleš, Žák Krzyžanková Katarzyna (eds.). Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň. 2017. 480. 978-80-7380-705-4.   

Hart Herbert Lionel Adolphus. Pojem práva. 2. Praha. 2010. 316. 978-80-7260-239-1.    

Holländer Pavel. Právní filosofie. 2. Plzeň. 2012. 424. 978-80-7380-366-7.           

Holländer Pavel. Ústavněprávní argumentace. Praha. 2003. 104. 80-861-137-8.

Knapp Viktor. Velké právní systémy. Praha. 1996. 248. 80-7179-089-3.  

Knapp Viktor, Gerloch Aleš. Logika v právním myšlení. 3. Praha. 2000. 230. 80-86432-02-5.              

Kühn Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha. 2002. 419. 80-246-0483-3.           

Kysela Jan. Právo na odpor a občanskou neposlušnost. 2. Brno. 2006. 120. 80-7239-078-3.              

Maršálek Pavel. Právo a společnost. Praha. 2008. 260. 978-80-903786-8-1.         

Maršálek Pavel. Příběh moderního práva. Praha. 2018. 304. 978-80-8728-466-7.             

Melzer Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. Praha. 2011. 296. 978-80-7400-382-0.       

Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha. 2012. 232. 978-80-87576-31-1.   

Přibáň Jiří. Suverenita, právo, legitimita. Praha. 1997. 270. 80-7184-470-5.         

Přibáň Jiří. Disidenti práva. Praha. 2001. 284. 80-86429-00-8.    

Přibáň Jiří. Právní symbolismus: o právu, čase a evropské identitě. Praha. 2007. 274. 978-80-7007-266-0.                     

Přibáň Jiří, Holländer Pavel (eds.). Právo a dobro v ústavní demokracii. Praha. 2011. 270. 9788074190452.             

Sobek Tomáš. Právní myšlení. Kritika moralismu. Plzeň. 2012. 624. 978-80-8743-903-6. 

Sobek Tomáš. Nemorální právo. Plzeň. 2010. 432. 978-80-904024-7-8.  

Šamalík František. Občanská společnost v moderním státě. Brno. 1995. 126. 80-85765-45-4.              

Tryzna Jan. Právní principy a právní argumentace. K vlivu práv. principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha. 2010. 336. 978-80-87284-01-8.   

Večeřa Miloš. Spravedlnost v právu. Brno. 1997. 182. 80-210-1644-2.    

Večeřa Miloš, Urbanová Markéta. Sociologie práva. 2. Plzeň. 2011. 320. 978-80-7380-321-6.              

Večeřa Miloš, Gerloch Aleš, Beran Karel, Rudenko Slavomír. Všeobecná teória práva. Plzeň. 2017. 335. 978-80-7380-645-3. 

Weinberger Ota. Norma a instituce. Úvod do teorie práva. Plzeň. 2017. 248. 978-80-738-0668-2.

Weyr František. Úvod do studia právnického (normativní teorie). Brno. 1994.                   

Wintr Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha. 2013. 232. 978-80-87284-36-0.  

Wintr Jan. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha. 2006. 278. 80-246-1246-1.         

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html