SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
University of Third Age - HB2000
Title: CŽV - Univerzita třetího věku
Guaranteed by: Study and Students' Affairs Department (22-SO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, other [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: 7
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Literature - Czech
Obligatory:
  • kolektiv autorů PF UK. Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha. 2003.
  • Kuklík, Jan, Seltenreich, Radim. Dějiny angloamerického práva. Praha. 2007.
Recommended:
  • Balík. Právní dějiny evropských zemí a USA. Praha. 1999.
  • J.Kincl. Všeobecné dějiny státu a práva. Praha. 1983.
Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (21.09.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html