SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foreign Language for Special Purposes - GF223
Title: Odborná jazyková příprava
Guaranteed by: Section of Foreign Languages (16-16250)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (F 1.a 2.r.)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Zuzana Novická
Comes under: 2.ročník 2023/24 Farmacie
Annotation - Czech
Výuka jazyků v rámci odborné jazykové přípravy je nepovinná. Studenti musí však složit zkoušku z jednoho světového jazyka do konce 2.ročníku. Program odborné jazykové přípravy je plánován na 4 semestry (1. a 2.ročník magisterského)a pokrývá svým rozsahem požadavky ke zkoušce na konci 2.ročníku. Posluchači si mohou zapsat kurzy odborného jazyka pouze pro celý ročník, tj. oba semestry 1. ročníku nebo / a oba semestry 2.ročníku. Účast na seminářích a složení zápočtu jsou pak pro ně povinné a směřují k úspěšnému vykonání zkoušky. V rámci seminářů se studenti seznamují s odbornou slovní zásobou a stylem odborného textu. Výuka odborného jazyka je propojena s obecnými tématy a doplněna konverzací se zaměřením na upevňování a rozvíjení všech jazykových dovedností. Cílem výuky je prohloubení znalostí jazyka na úrovni středně pokročilý až pokročilý (úroveň B2-C1 podle EJP) a zvládnutí odborné slovní zásoby a gramatických struktur do té míry, aby byl student schopen dorozumět se na běžné i odborné úrovni, hovořit o své specializaci, číst v originále odbornou literaturu a písemně se vyjadřovat k problematice svého oboru.
Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínky k zápočtu

Podmínkou složení zápočtu z předmětu Odborná jazyková příprava – anglický jazyk/něměcký jazyk/francouzský jazyk pro studijní program Farmacie je aktivní (75%) účast na seminářích; vypracování referátu/prezentace/příprava diskuze, pokud jsou zadány; a úspěšné (70%) zvládnutí písemného zápočtového testu (překlad slovní zásoby a odborných vět, doplňování slov do textu, definice odborných pojmů, gramatika, výběr z více odpovědí aj.) na závěr semestru.

 

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

 • Havlíčková, Ilona Dostálová, Šárka Katerová, Zuzana. English for pharmacy and medical bioanalytics. Praha: Karolinum, 2008, 295 s. ISBN 978-80-246-1428-1.
 • Zahradníčková, Běla. Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty. Praha: Karolinum, 2003, 118 s. ISBN 80-246-0643-7.
 • Kunešová, Květuše. Le français de spécialité : pharmacie, médecine. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, 253 s. ISBN 80-246-1038-8.

Doporučená:

 • Diaz-Gilbert, Miriam. English for pharmacy writing and oral communication. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2009, 411 s. ISBN 978-07817-7432-1.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
 • Hewings, Martin. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 340 s. ISBN 0-521-49868-6.
 • McCarthy, Michael, O'Dell, Felicity. English vocabulary in use : upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 309 s. ISBN 978-0-521-66435-6.
 • Glendinning, Eric H., Howard, Ron. Professional english in use : medicine. Cambridge: Cambridge university press, 2007, 175 s. ISBN 978-0-521-68201-5.
 • Hall, Karin Scheiner, Barbara Beisswenger, Manuela. Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1995, 94 s. ISBN 3-88532-647-7.
 • Povejšil, Jaromír. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994, 313 s. ISBN 80-200-0076-3.
 • Firnhaber-Sense, Ulrika Schmidt, Gabriele. Deutsch im Krankenhaus : Lehr- und Arbeitsbuch. Berlin: Langenscheidt, 1994, 168 s. ISBN 3-468-49426-2.
 • Taišlová, Jitka. Grammaire du français. Praha: Leda, 2002, 312 s. ISBN 80-7335-004-1.
 • Hendrich, Josef, Tláskal, Jaromír, Radina, Otomar. Francouzská mluvnice. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • Steele, Ross, Zemiro, Jane. Niveau avancé. Vanves: Hachette, 1993, 144 s. ISBN 2-01-017767-3.
 • Leroy-Miquel, Claire. Vocabulaire progressif du Français : avec 250 exercices [niveau avancé]. Paris: CLE international, 1999, 192 s. ISBN 209-033876-8.
 • Parkinson, Joy. Angličtina pro lékaře : manuál pro praxi. Praha: Grada, 2004, 415 s. ISBN 80-247-0289-4.

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Syllabus - Czech

Studijní program Farmacie: Angličtina

1.ročník
Zimní semestr

 • Faculty of Pharmacy and the Course of Study
 • Life at the University
 • The Classification of Science
 • Chemistry ? Chemical Substances
 • Chemistry ? Solutions
 • In the Chemical Laboratory
 • Instructions and Regulations in the Laboratory
 • National Health Service Worldwide
 • National Health Service in the Czech Republic
 • Biology
 • Plant Body
 • Herbaceous Plants in Medicine and Pharmacy
 • Everyday Use of Herbaceous Plants
 • Immunology

 

Letní semestr

 • Boosting Our Immunity, Ways of Relaxation, Healthy Lifestyle
 • HIV and AIDS
 • Cancer
 • Pharmaceutical Research and Treatment of Incurable Diseases
 • Epidemiology
 • Epidemics in the Current World, Ways of Prevention
 • Micro-organisms
 • Micro-organisms and their Influence on Everyday Lives
 • Medical Psychology
 • Pharmaceutical Psychology
 • Alternative Medicine
 • Homeopathy
 • First Aid
 • Techniques and Procedures of First Aid

  2. ročník
  Zimní semestr
 • Human Physiology
 • Parts of the Body, Organs
 • Systems of the Human Body (Integumentary, Skeletal, Cardiovascular, Lymphatic)
 • Systems of the Human Body (Digestive, Urinary, Nervous, Endocrine, Reproductive)
 • Brain
 • Types of Intelligence
 • Heart
 • Heart Diseases
 • Cholesterol
 • Cholesterol and Related Diseases
 • Bacteria
 • Diseases Caused by Bacteria
 • Viruses
 • Diseases Caused by Viruses

 

Letní semestr

 • Pharmacology
 • Clinical and Experimental Tests of the New Drugs
 • Division of Drugs
 • Drug Abuse
 • Solid and Semi-solid Dosage Forms
 • Liquid Dosage Forms
 • The Value of Vitamins
 • The Value of Minerals
 • Hormones
 • Antibiotics
 • Medical Prescription
 • My favourite Pharmaceutical Discipline
 • Careers in Pharmacy
 • Work Experience

  Němčina

  1.ročník
  Zimní semestr
  a.
 • Gegenstand, Aufgaben und Einteilung der Chemie
 • Die chemischen Elemente
 • Physikalisches Gemisch und chemische Verbindung
 • Oxide, Säuren, Basen und Salze
 • Kohlenstoff oder/und ein anderes Element
 • Organische Verbindungen
  b.
 • Hochschulstudium ? Studium an der pharmazeutischen Fakultät
 • Hradec Králové ? die Stadt, wo ich studiere
 • Lernen wir Fremdsprachen!
 • Familienleben
 • Wohnungsprobleme
 • Freizeit, Hobbys
 • Berufswahl, mein künftiger Beruf

 

Letní semestr
a.

 • Im chemischen und biologischen Labor
 • Zellen- und Gewebelehre
 • Das Mikroskop (wie mikroskopiert man)
 • Bildung und Wachstum der Pflanzenorgane
 • Rosengewächse oder/und eine andere Pflanzenfamilie
 • Heilpflanzen (Bedeutung, Sammeln, Trocknen?)
 • Maiglöckchen oder/und ein anderes Heilkraut
 • Die Objekte der Pharmakognosie
  b.
 • Meine ersten Erfahrungen mit dem Studium der Pharmazie
 • Was zeige ich meinem deutschen Freund in der Tschechischen Republik
 • Heidelberg und andere deutsche bzw. österreichische und schweizerische Städte
 • Urlaubstips
 • Massenmedien: Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Zeitungen?

  2.ročník
  Zimní semestr
  a.
 • Stärke
 • Opium (Drogenprobleme, Missbrauch von Medikamenten)
 • Der menschliche Körper (Anatomie, Physiologie)
 • Die Krankheitserreger (Bakterien und Viren)
 • Impfstoffe und Seren (eine konkrete Infektionskrankenheit)
 • Pharmakologie und Toxikologie (Antibiotika, Chemotherapie maligner Tumore, Vitamine)
 • Das Gesundheitswesen
 • Das Rezept
  b.
 • Wenn man krank ist
 • Regeln einer gesunden Ernährung
 • Körperbehinderte Menschen unter uns
 • Bedeutung der Wissenschaft ? Nobelpreis
 • AFW ? einige Beipackzettel

 

Letní semestr
a.

 • Das Arzneibuch (einzelne Monographien, das neueste Tschechische Arzneibuch)
 • Arzneiformen
 • Pulver, Tabletten, Dragées
 • Abkochungen und Aufgüsse
 • Salben und Stuhlzäpfchen
 • Die Apotheke (Haus-, Reiseapotheke?)
 • Die pharmazeutische Industrie
 • Computer in der Pharmazie
  b.
 • Aus der Geschichte der Pharmazie
 • Umweltproblematik
 • Studienaufenthalt im Ausland (Praktikum in einer deutschen Apotheke ? Lebenslauf)
 • Bibliotheken (Fachzeitschriften, Wörterbücher, Resümee)
 • Neue Krankheiten, neue Medikamente, neue Verpackungsmaterialen und - Techniken,
 • Homöopathie und andere aktuelle Probleme

  Francouzština

  1.ročník
  Zimní semestr
  a.
 • Pharmacie contemporaine
 • Histoire de la pharmacie
 • Paracelse
 • Etudes de pharmacie en France
 • La structure de l´atome
 • Chimie minérale
 • Chimie organique
 • Principaux types de réactions
 • Laboratoire chimique et biochimique
 • L´eau
  b.
 • Curriculum vitae, questionnaire
 • Lettre
 • L´Enseignement en République tch?que
 • L´homme et son passé
 • La science aujourd´hui
 • La pratique ? travaux de laboratoire
 • Officine

 

Letní semestr
a.

 • Cellule
 • Bactéries et virus
 • Anatomie végétale
 • Physiologie végétale
 • Plantes médicinales
 • R?gne animal
 • Laboratoire de biologie: dissection d´un petit mammif?re
 • Corps humain et ses fonctions
  b.
 • Le génie génétique
 • Le Sida
 • Protection de la nature
 • Expérience personnelle ? travaux dans le laboratoire
 • Proc?s-verbal
 • Diététique
 • Style de vie
 • Enfant, étapes de la vie

  2.ročník
  Zimní semestr
  a.
 • Pharmacologie
 • Galénique moderne
 • Antibiotiques
 • Vitamines
 • Alcalo?des
 • Drogues
 • Médicaments anticancéreux
 • Effets indésirables des médicaments
 • Formes hydrosolubles
  b.
 • Probl?mes actuels de la drogue
 • Alcoolisme, tabagisme
 • Santé, maladies
 • Maladies incurables
 • Vieillesse
 • Stratégies de conversation
 • Résumé

 

Letní semestr
a.

 • Santé publique
 • Législation pharmaceutique
 • Hygi?ne
 • Epidémiologie
 • OMS
 • Homéopathie
 • Phytothérapie
 • Ecologie - environnement
 • Toxicologie
  b.
 • Politique et santé
 • Aide humanitaire
 • Assistance sociale
 • Transport
 • Discussion, débat, conférence
 • Bibioth?ques, média
 • Intervention, communication, exposé, rapport

 

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Learning resources - Czech
Teaching methods - Czech

seminář

Výuka Odborné jazykové přípravy ve studijním programu Farmacie je formálně rozdělena do čtyř semestrů 1. a 2. úseku studia a probíhá v každém semestru 1x týdně po dobu 2 vyučovacích hodin tj. 90minut, celkem za všechny 4 semestry je tento předmět vyučován 112 vyučovacích hodin.

V seminářích se procvičují jazykové dovednosti (poslech, porozumění textu, procvičování slovní zásoby a frází, procvičování gramatických jevů, mluvený a psaný projev) dostupnými moderními metodami. Velký důraz je kladen na samostatný projev studentů.

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke zkoušce

Zkoušku z anglického/německého/francouzského jazyka je možné vykonat v průběhu prvních dvou ročníků (pokud student nenavštěvuje seminární cvičení), nebo do konce 3. ročníku (navštěvuje-li student seminární cvičení, která svým rozsahem pokrývají požadavky ke zkoušce).

Zkouška se skládá ze dvou částí: a) písemného testu zaměřeného na odbornou farmaceutickou, lékařskou a zdravotnickou terminologii, slovní zásobu, porozumění odbornému textu a překlad z českého jazyka do anglického jazyka; b) ústní zkoušky zaměřené na slovní projev, zvládnutí gramatiky a slovní zásoby, čtení a překlad textu. Studentovi je během ústní části zkoušky zadána jedna z níže v sylabu uvedených 30 otázek, prověřuje se znalost slovní zásoby k danému tématu a případně jsou položeny doplňující otázky. Písemná i ústní část zkoušky vycházejí z učebních textů a materiálů povinné literatury. 

Hodnocení písemného testu: 100 bodů

Hodnocení ústní části zkoušky: 100 bodů

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat 70 % z celkového počtu bodů.

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html