SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
English Language - GDAJ1
Title: Anglický jazyk
Guaranteed by: Section of Foreign Languages (16-16250)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: written
Hours per week, examination: 0/28, Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Zuzana Novická
Annotation - Czech
Cílem kurzu je zajistit pevné základy v odborné angličtině s cílem podpořit studenty v tom, aby se naučili psát i se vyjadřovat v akademické angličtině. Kurz hodnotí a rozšiřuje základní oblasti gramatiky B2 / C1 se zaměřením na standardní jazykové dovednosti vhodné pro formální psanou angličtinu. Předmět také poskytuje základní znalosti akademických anglických frází, základy správné interpunkce a použití angličtiny v dalších studijních oblastech. Předmět se zabývá rozmanitým vzděláním studentů se snahou o vyrovnání jakýchkoli nedostatků jejich základních jazykových znalostí.
Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

  • MAY, PETER. Compact first : student's book without answer. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 119 s. ISBN .
  • May, Peter. Compact first : workbook without answer. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 43 s. ISBN 978-1-107-64902-6.

Doporučená:

  • DE CHAZAL, EDWARD MOORE, JULIE. Oxford EAP advanced/C1. : , 2013, 2 s. ISBN 978-0-19-400185-4.
  • EASTWOOD, JOHN. Oxford practice grammmar with answers. Oxford: Oxford University Press, 1999, 432 s. ISBN 0-19-431369-7.
  • YULE, GEORGE. Oxford practice grammar advanced : with answers. Oxford: Oxford Univ. Press, 2008, 280 s. ISBN 978-0-19-432754-1.
  • TRASK, R. L.. The Penguin guide to punctuation. London: Penguin Books, 1997, 162 s. ISBN 978-0-140-51366-0.
  • Moodle [online]. Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3163

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html