SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foreign Language for Special Purposes I - GB302
Title: Odborná jazyková příprava I
Guaranteed by: Section of Foreign Languages (16-16250)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HS]
summer s.:0/4, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Zuzana Novická
Comes under: 1.ročník 2023/24 LDZ kombi. volitelné
Interchangeability : GF222
Annotation - Czech
Výuka jazyků v rámci odborné jazykové přípravy je nepovinná. Studenti musí však složit zkoušku z jednoho světového jazyka do konce 2.ročníku. Program odborné jazykové přípravy je plánován na 4 semestry (1. a 2.ročník magisterského nebo bakalářského studia prezenční i kombinované formy výuky) a pokrývá svým rozsahem požadavky ke zkoušce na konci 2.ročníku. Posluchači si mohou zapsat kurzy odborného jazyka pouze pro celý ročník, tj. oba semestry 1. ročníku nebo / a oba semestry 2.ročníku. Účast na seminářích a složení zápočtu jsou pak pro ně povinné a směřují k úspěšnému vykonání zkoušky. V rámci seminářů se studenti seznamují s odbornou slovní zásobou a stylem odborného textu. Výuka odborného jazyka je propojena s obecnými tématy a doplněna konverzací se zaměřením na upevňování a rozvíjení všech jazykových dovedností. Cílem výuky je prohloubení znalostí jazyka na úrovni středně pokročilý až pokročilý (úroveň B2-C1 podle EJP) a zvládnutí odborné slovní zásoby a gramatických struktur do té míry, aby byl student schopen dorozumět se na běžné i odborné úrovni, hovořit o své specializaci, číst v originále odbornou literaturu a písemně se vyjadřovat k problematice svého oboru.
Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Course completion requirements - Czech
Podmínky k zápočtu
Podmínkou složení zápočtu z předmětu Odborná jazyková příprava I – anglický jazyk/něměcký jazyk/francouzský jazyk pro studijní program Zdravotní laborant je aktivní (75%) účast na seminářích; vypracování referátu/prezentace/příprava diskuze, pokud jsou zadány; a úspěšné (70%) zvládnutí písemného zápočtového testu (překlad slovní zásoby a odborných vět, doplňování slov do textu, definice odborných pojmů, gramatika, výběr z více odpovědí aj.) na závěr semestru.
Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

 • Havlíčková, Ilona Dostálová, Šárka Katerová, Zuzana. English for pharmacy and medical bioanalytics. Prague: Karolinum, 2014, 295 s. ISBN 978-80-246-2797-7.
 • Zahradníčková, Běla. Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty. Praha: Karolinum, 2003, 118 s. ISBN 80-246-0643-7.
 • Kunešová, Květuše. Le français de spécialité : pharmacie, médecine. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, 253 s. ISBN 80-246-1038-8.

Doporučená:

 • Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
 • McCarthy, Michael, O'Dell, Felicity, Shaw, Ellen. Basic vocabulary in use : [self-study reference and practice for students of North American English] : with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 169 s. ISBN 0-521-78865-X.
 • Povejšil, Jaromír. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994, 313 s. ISBN 80-200-0076-3.
 • Firnhaber-Sense, Ulrika Schmidt, Gabriele. Deutsch im Krankenhaus : Lehr- und Arbeitsbuch. Berlin: Langenscheidt, 1994, 168 s. ISBN 3-468-49426-2.
 • Taišlová, Jitka. Grammaire du français. Praha: Leda, 2002, 312 s. ISBN 80-7335-004-1.
 • Parkinson, Joy.. Angličtina pro lékaře : manuál pro praxi. Praha: Grada, 2004, 415 s. ISBN 80-247-0289-4.

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Syllabus - Czech

Studijní program Zdravotní laborant

Prezenční i kombinovaná forma výuky

Angličtina

1. ročník

Zimní semestr

 1. Faculty of Pharmacy and the Course of Study
 2. Postgraduate Study, Executive and Management of the Faculty, Life at the University
 3. Chemistry – Chemical Substances, Solutions, Elements
 4. Greatest Inventions, Science Understandable to Public, Popularizing science
 5. Chemical Laboratory
 6. General Laboratory Safety Rules, Safety Phrases
 7. Plant Body, Cell, Plant Physiology
 8. Herbaceous Plants in Medicine and Pharmacy
 9. Everyday Use of Herbaceous Plants
 10. National Health Service Worldwide, Insurance Companies
 11. National Health Service in the Czech Republic
 12. Micro-organisms, Foodborne Illness, Cross-contamination, Botulism
 13. Micro-organisms and their Influence on Everyday Lives

Letní semestr

 1. Viruses
 2. Viral Infectious Diseases
 3. Bacteria
 4. Bacterial Infectious Diseases, How to Prevent the Spread of Infectious Diseases
 5. HIV and AIDS
 6. Cancer, Types of Cancer, Signs and Symptoms
 7. Pharmaceutical Research and Treatment of Incurable Diseases
 8. Alternative Medicine vs. Conventional Medicine
 9. Homeopathy
 10. Antibiotics
 11. Hormones
 12. The Value of Vitamins
 13. The Value of Minerals

 

Němčina

1. ročník

Zimní semestr

 1. Ausbildung der medizinischen Bioanalytiker
 2. Studium an der Hochschule, Fortbildung, Weiterbildung
 3. Gegenstand, Aufgaben und Einteilung der Chemie
 4. Die chemischen Elemente
 5. Physikalisches Gemisch und chemische Verbindung
 6. Oxide, Säuren, Basen und Salze
 7. Hochschulstudium – Studium an der pharmazeutischen Fakultät
 8. Hradec Králové – die Stadt, wo ich studiere
 9. Lernen wir Fremdsprachen!
 10. Familienleben
 11. Studentenwohnheimleben
 12. Grammatikwiederholungsteste

Letní semestr

 1. Synthese und Analyse
 2. Kohlenstoff oder/und ein anderes Element
 3. Organische Verbindungen
 4. Im chemischen und biologischen Labor
 5. Laborarbeiten, Arbeitschutz, Versuche
 6. Meine ersten Erfahrungen mit dem Studium der Pharmazie
 7. Was zeige ich meinem deutschen Freund in der Tschechischen Republik
 8. Reisen durch deutsche bzw. österreichische und schweizerische Städte
 9. Urlaubstips
 10. Massenmedien: Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Zeitungen…
 11. Typen der gesündlichen Leben
 12. Grammatikwiederholungsteste

  

Francouzština

1. ročník

Zimní semestr

 1. Médecine et pharmacie contemporaines
 2. Histoire de la médecine et de la pharmacie
 3. Paracelse et savants célèbres
 4. Chimie minérale
 5. Chimie organique
 6. Principaux types de réactions
 7. Laboratoire chimique et biochimique
 8. L´eau et son rôle dans la vie humaine
 9. Analyses et examens en laboratoire

Letní semestr

 1. Cellule
 2. Hématologie
 3. Bactéries et virus
 4. Immunologie
 5. Le Sida
 6. Le génie génétique
 7. Corps humain et ses fonctions
 8. Digestion
 9. Cœur

 

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Learning resources - Czech
Teaching methods - Czech

seminář

Výuka Odborné jazykové přípravy I ve studijním programu Zdravotní laborant je v 1. úseku studia rozdělena do dvou semestrů a probíhá v každém semestru 1x týdně po dobu 2 vyučovacích hodin tj. 90minut, celkem za oba 2 semestry je tento předmět vyučován 56 vyučovacích hodin.

V seminářích se procvičují jazykové dovednosti (poslech, porozumění textu, procvičování slovní zásoby a frází, procvičování gramatických jevů, mluvený a psaný projev) dostupnými moderními metodami. Velký důraz je kladen na samostatný projev studentů.

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky k zápočtu

Podmínkou složení zápočtu z předmětu Odborná jazyková příprava – anglický jazyk/něměcký jazyk/francouzský jazyk pro studijní program Zdravotní laborant je aktivní (75%) účast na seminářích; vypracování referátu/prezentace/příprava diskuze, pokud jsou zadány; a úspěšné (70%) zvládnutí písemného zápočtového testu (překlad slovní zásoby a odborných vět, doplňování slov do textu, definice odborných pojmů, gramatika, výběr z více odpovědí aj.) na závěr semestru.

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html