SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foreign Language for Special Purposes - GB282
Title: Odborná jazyková příprava
Guaranteed by: Section of Foreign Languages (16-16250)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: Odborná jazyková příprava 2.ročník bakalářské studium
Guarantor: Mgr. Zuzana Novická
Comes under: 2.ročník 2023/24 LDZ kombinovaná
2.ročník 2023/24 LDZ prezenční
Annotation - Czech
Výuka jazyků v rámci odborné jazykové přípravy je nepovinná. Studenti musí však složit zkoušku z jednoho světového jazyka do konce 2.ročníku. Program odborné jazykové přípravy je plánován na 4 semestry (1. a 2.ročník magisterského nebo bakalářského studia prezenční i kombinované formy výuky) a pokrývá svým rozsahem požadavky ke zkoušce na konci 2.ročníku. Posluchači si mohou zapsat kurzy odborného jazyka pouze pro celý ročník, tj. oba semestry 1. ročníku nebo / a oba semestry 2.ročníku. Účast na seminářích a složení zápočtu jsou pak pro ně povinné a směřují k úspěšnému vykonání zkoušky. V rámci seminářů se studenti seznamují s odbornou slovní zásobou a stylem odborného textu. Výuka odborného jazyka je propojena s obecnými tématy a doplněna konverzací se zaměřením na upevňování a rozvíjení všech jazykových dovedností. Cílem výuky je prohloubení znalostí jazyka na úrovni středně pokročilý až pokročilý (úroveň B2-C1 podle EJP) a zvládnutí odborné slovní zásoby a gramatických struktur do té míry, aby byl student schopen dorozumět se na běžné i odborné úrovni, hovořit o své specializaci, číst v originále odbornou literaturu a písemně se vyjadřovat k problematice svého oboru.
Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínky k zápočtu
Podmínkou složení zápočtu z předmětu Odborná jazyková příprava I – anglický jazyk/něměcký jazyk/francouzský jazyk pro studijní program Zdravotní laborant je aktivní (75%) účast na seminářích; vypracování referátu/prezentace/příprava diskuze, pokud jsou zadány; a úspěšné (70%) zvládnutí písemného zápočtového testu (překlad slovní zásoby a odborných vět, doplňování slov do textu, definice odborných pojmů, gramatika, výběr z více odpovědí aj.) na závěr semestru.

 

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

 • Havlíčková, Ilona Dostálová, Šárka Katerová, Zuzana. English for pharmacy and medical bioanalytics. Praha: Karolinum, 2008, 295 s. ISBN 978-80-246-1428-1.
 • Zahradníčková, Běla. Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty. Praha: Karolinum, 2003, 118 s. ISBN 80-246-0643-7.
 • Kunešová, Květuše. Le français de spécialité : pharmacie, médecine. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005, 253 s. ISBN 80-246-1038-8.

Doporučená:

 • Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
 • McCarthy, Michael, O'Dell, Felicity. English vocabulary in use : upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 309 s. ISBN 978-0-521-66435-6.
 • Povejšil, Jaromír. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994, 313 s. ISBN 80-200-0076-3.
 • Firnhaber-Sense, Ulrika Schmidt, Gabriele. Deutsch im Krankenhaus : Lehr- und Arbeitsbuch. Berlin: Langenscheidt, 1994, 168 s. ISBN 3-468-49426-2.
 • Taišlová, Jitka. Grammaire du français. Praha: Leda, 2002, 312 s. ISBN 80-7335-004-1.
 • Hendrich, Josef, Tláskal, Jaromír, Radina, Otomar. Francouzská mluvnice. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • Leroy-Miquel, Claire. Vocabulaire progressif du Français : avec 250 exercices [niveau avancé]. Paris: CLE international, 1999, 192 s. ISBN 209-033876-8.
 • Parkinson, Joy. Angličtina pro lékaře : manuál pro praxi. Praha: Grada, 2004, 415 s. ISBN 80-247-0289-4.

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Syllabus - Czech

Studijní program Zdravotní laborant

Prezenční i kombinovaná forma výuky

Angličtina

1. ročník

Zimní semestr

 1. Faculty of Pharmacy and the Course of Study
 2. Postgraduate Study, Executive and Management of the Faculty, Life at the University
 3. Chemistry – Chemical Substances, Solutions, Elements
 4. Greatest Inventions, Science Understandable to Public, Popularizing science
 5. Chemical Laboratory
 6. General Laboratory Safety Rules, Safety Phrases
 7. Plant Body, Cell, Plant Physiology
 8. Herbaceous Plants in Medicine and Pharmacy
 9. Everyday Use of Herbaceous Plants
 10. National Health Service Worldwide, Insurance Companies
 11. National Health Service in the Czech Republic
 12. Micro-organisms, Foodborne Illness, Cross-contamination, Botulism
 13. Micro-organisms and their Influence on Everyday Lives

Letní semestr

 1. Viruses
 2. Viral Infectious Diseases
 3. Bacteria
 4. Bacterial Infectious Diseases, How to Prevent the Spread of Infectious Diseases
 5. HIV and AIDS
 6. Cancer, Types of Cancer, Signs and Symptoms
 7. Pharmaceutical Research and Treatment of Incurable Diseases
 8. Alternative Medicine vs. Conventional Medicine
 9. Homeopathy
 10. Antibiotics
 11. Hormones
 12. The Value of Vitamins
 13. The Value of Minerals

2. ročník

Zimní semestr

 1. Human Physiology
 2. Parts of the Body, Organs
 3. Systems of the Human Body (Integumentary, Skeletal, Cardiovascular, Lymphatic)
 4. Systems of the Human Body (Digestive, Urinary, Nervous, Endocrine, Reproductive)
 5. The Brain
 6. Memory, Types of Intelligence
 7. The Heart
 8. Cardiovascular Disorders
 9. Cholesterol
 10. Cholesterol and Related Diseases
 11. Immunity and Immunology
 12. Boosting Our Immunity, Ways of Relaxation, Healthy Lifestyle, How to Handle Stress

Letní semestr

 1. First Aid
 2. Techniques and Procedures of First Aid
 3. Drug Abuse
 4. Epidemiology
 5. Epidemics in the Current World, Ways of Prevention
 6. Medical Psychology
 7. My favourite Medical Discipline
 8. Careers in the Fields of Medical Bioanalytics
 9. Work Experience
 10. CV, Application Letter
 11. How to Make Practical Use of My Knowledge
 12. Revision of English Grammar, Grammar Tests

 

Němčina

1. ročník

Zimní semestr

 1. Ausbildung der medizinischen Bioanalytiker
 2. Studium an der Hochschule, Fortbildung, Weiterbildung
 3. Gegenstand, Aufgaben und Einteilung der Chemie
 4. Die chemischen Elemente
 5. Physikalisches Gemisch und chemische Verbindung
 6. Oxide, Säuren, Basen und Salze
 7. Hochschulstudium – Studium an der pharmazeutischen Fakultät
 8. Hradec Králové – die Stadt, wo ich studiere
 9. Lernen wir Fremdsprachen!
 10. Familienleben
 11. Studentenwohnheimleben
 12. Grammatikwiederholungsteste

Letní semestr

 1. Synthese und Analyse
 2. Kohlenstoff oder/und ein anderes Element
 3. Organische Verbindungen
 4. Im chemischen und biologischen Labor
 5. Laborarbeiten, Arbeitschutz, Versuche
 6. Meine ersten Erfahrungen mit dem Studium der Pharmazie
 7. Was zeige ich meinem deutschen Freund in der Tschechischen Republik
 8. Reisen durch deutsche bzw. österreichische und schweizerische Städte
 9. Urlaubstips
 10. Massenmedien: Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Zeitungen…
 11. Typen der gesündlichen Leben
 12. Grammatikwiederholungsteste

2. ročník

Zimní semestr

 1. Das Mikroskop (wie mikroskopiert man)
 2. Stärke
 3. Opium (Drogenprobleme, Missbrauch von Medikamenten)
 4. Der menschliche Körper (Anatomie, Physiologie)
 5. Die Krankheitserreger (Bakterien und Viren)
 6. Impfstoffe und Seren (eine konkrete Infektionskrankenheit)
 7. Pharmakologie und Toxikologie (Antibiotika, Chemotherapie maligner Tumore, Vitamine)
 8. Das Gesundheitswesen
 9. Wenn man krank ist
 10. Regeln einer gesunden Ernährung
 11. Körperbehinderte Menschen unter uns
 12. Grammatikwiederholungsteste

Letní semestr

 1. Die bioanalytische Labors
 2. Berufswahl, mein künftiger Beruf
 3. Studienaufenthalt im Ausland
 4. Neue Krankheiten, Neue Medikamente
 5. Homöopathie und andere aktuelle Probleme
 6. Praktikum in einem Labor
 7. Mein Lebenslauf
 8. Umweltproblematik
 9. Bibliotheken (Fachzeitschriften, Wörterbücher, Resümee)
 10. Bedeutung der Wissenschaft
 11. Meine Freizeit, Ausbildung und Zukunft
 12.  Grammatikwiederholungsteste

 

Francouzština

1. ročník

Zimní semestr

 1. Médecine et pharmacie contemporaines
 2. Histoire de la médecine et de la pharmacie
 3. Paracelse et savants célèbres
 4. Chimie minérale
 5. Chimie organique
 6. Principaux types de réactions
 7. Laboratoire chimique et biochimique
 8. L´eau et son rôle dans la vie humaine
 9. Analyses et examens en laboratoire

Letní semestr

 1. Cellule
 2. Hématologie
 3. Bactéries et virus
 4. Immunologie
 5. Le Sida
 6. Le génie génétique
 7. Corps humain et ses fonctions
 8. Digestion
 9. Cœur

2. ročník

Zimní semestr

 1. Antibiotiques
 2. Vitamines
 3. Alcaloïdes
 4. Drogues
 5. Problèmes actuels de la drogue
 6. Médicaments anticancéreux
 7. Maladies incurables
 8. Effets indésirables des médicaments
 9. Formes hydrosolubles

Letní semestr

 1. Santé publique
 2. Santé - maladies
 3. Hygiène
 4. Epidémiologie
 5. OMS
 6. Homéopathie
 7. Phytothérapie
 8. Toxicologie
Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Learning resources - Czech
Teaching methods - Czech

Seminář

Výuka Odborné jazykové přípravy ve studijním programu Zdravotní laborant je formálně rozdělena do čtyř semestrů 1. a 2. úseku studia a probíhá v každém semestru 1x týdně po dobu 2 vyučovacích hodin tj. 90minut, celkem za všechny 4 semestry je tento předmět vyučován 112 vyučovacích hodin.

V seminářích se procvičují jazykové dovednosti (poslech, porozumění textu, procvičování slovní zásoby a frází, procvičování gramatických jevů, mluvený a psaný projev) dostupnými moderními metodami. Velký důraz je kladen na samostatný projev studentů.

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke zkoušce

Zkoušku z anglického/německého/francouzského jazyka je možné vykonat v průběhu prvních dvou ročníků (pokud student nenavštěvuje seminární cvičení), nebo do konce 3. ročníku (navštěvuje-li student seminární cvičení, která svým rozsahem pokrývají požadavky ke zkoušce).

Zkouška se skládá ze dvou částí: a) písemného testu zaměřeného na odbornou lékařskou a zdravotnickou terminologii, slovní zásobu, porozumění odbornému textu a překlad z českého jazyka do anglického jazyka; b) ústní zkoušky zaměřené na slovní projev, zvládnutí gramatiky a slovní zásoby, čtení a překlad textu. Studentovi je během ústní části zkoušky zadána jedna z níže v sylabu uvedených 30 otázek, prověřuje se znalost slovní zásoby k danému tématu a případně jsou položeny doplňující otázky. Písemná i ústní část zkoušky vycházejí z učebních textů a materiálů povinné literatury. 

Hodnocení písemného testu: 100 bodů

Hodnocení ústní části zkoušky: 100 bodů

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat 70 % z celkového počtu bodů.

Last update: Novická Zuzana, Mgr. (20.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html