SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Computer Technology - GB224
Title: Výpočetní technika
Guaranteed by: Department of Biophysics and Physical Chemistry (16-16110)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2018 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, C [HS]
Capacity: unknown / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: (ZBK 1.r.)
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
Comes under: 2.ročník 2023/24 LDZ kombinovaná
Co-requisite : GB106
Annotation - Czech
V praktické výuce studenti získávají resp. prohlubují znalosti práce na osobním počítači v prostředí Windows a podrobněji se seznamují s textovým editorem WORD a tabulkovým procesorem EXCEL.
Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

 1. Aktivní účast na všech cvičeních – v případě absence je nutné donést omluvenku od lékaře.
 2. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Pro úspěšné absolvování testu je třeba uspokojivě splnit všechny zadané pokyny. Každý student má právo na 3 pokusy.
Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Literature - Czech

Doporučená:

 • Petr Klemera. Výpočetní technika (PC, Windows, WORD, EXCEL). Hradec Kralove: Farmaceuticka fakulta, 2006, s. ISBN .

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Syllabus - Czech

Operační systém

 • základy práce ve Windows obecně
 • práce se soubory a adresáři komprese souborů

Textový editor Microsoft WORD

 • zásady tvorby dokumentů
 • formátování písma, odstavců, vzhled stránky
 • práce s tabulkami
 • editor matematických výrazů
 • užití a tvorba stylů; šablony
 • reference (titulky, křížové odkazy, citace, obsah)

Tabulkový procesor Microsoft EXCEL

 • základní manipulace; formátování buněk
 • výpočetní příkazy; užití funkcí; maticové výrazy
 • tvorba grafů a jejich modifikace
 • filtrace dat, užití funkcí Subtotal
 • hledání řešení, řešitel (Solver)
 • informativně: záznam makra, ukázka programování v jazyku VBA
Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Learning resources - Czech

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBFCH/?path=výpočetní+technika

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Teaching methods - Czech

Učitele vedou semináře. Konzultace možná na základě osobního, telefonického nebo emailového objednání.

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Requirements to the exam - Czech

Předmět není ukončen zkouškou.

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html