SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Informatics in Dental Medicine - EP0201172
Title: Informatika v zubním lékařství
Guaranteed by: Centre for Information Technology (14-172)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=4
Guarantor: Mgr. Martin Navrátil
Ing. Bc. Milan Dvořák
Teacher(s): Ing. Bc. Milan Dvořák
Mgr. Martin Navrátil
Incompatibility : E0201920
Interchangeability : E0201920
Is incompatible with: E0201920
Is interchangeable with: E0201920
Annotation - Czech
Last update: Ing. Lenka Křikavová (24.02.2020)
E-learning, LMS Moodle, Počítačová typografie, MS Word, MS Excel, Cloud computing
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (26.11.2020)

Povinná literatura: Studijní materiály v elektronickém kurzu LMS Moodle

Doporučená literatura:Office 2019 - Průvodce uživatele Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský (ISBN 978-80-247-2303-7)

On-line nápověda k MS Office: https://support.microsoft.com/cs-cz/office
Navrátil Martin, Petr Míka: Cloud computing. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 3.4.2015, poslední aktualizace 3.4.2015 [cit. 2017-11-20] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=509>. ISSN 1804-4409.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (26.11.2020)

Vypracování samostatných úkolů (Word, Excel)
Splnění bodovaných aktivit elektronického kurzu

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (26.11.2020)

E-learning, LMS Moodle

co je e-learning?

LMS Moodle - základní ovládání, navigace

studijní materiály v LMS Moodle

testy, přednášky, úkoly, komunikační nástroje v LMS Moodle

Praktická typografie

základní dělení písma, využití

počítačové zabezpečení písma, instalace fontů

pravidla pro psaní hladké sazby

oprava typografických chyb v MS Word

MS Word

styly a jejich využití - odstavcový vs. znakový styl

tvorba vlastního stylu

práce s osnovou

generování automatického obsahu

vkládání titulků k obrázkům, tabulkám - generování přehledů

MS Excel

vkládání textů - formátování, editace, kopírování obsahu buňky

vkládání čísel - lineární číselné řady, datumové řady

formátování buněk

vkládání vzorců - základní matematické operace, využití funkcí

relativní a absolutní adresování při kopírování vzorců

tvorba grafu - jednotlivé typy grafů a jejich využití, popis grafu, umístění grafu do dokumentu

práce s kontingenční tabulkou

Cloud computing

charakteristika CC, historie CC

výhody a nevýhody cloud computingu

základní dělení Cloud Computingu

praktické ukázky populárních služeb

Rizika a nebezpečí na Internetu a při práci s ICT

e-mailová komunikace

sociální sítě - rizika

ochrana PC a dalších zařízení

autorský zákon vs. materiály na Internetu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html