SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Histology and Embryology II. - EP0102040
Title: Histologie a embryologie II.
Guaranteed by: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: https://lms.lfp.cuni.cz/enrol/index.php?id=364 - přednášky z embryologie
https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=589 - praktikum ze spec. histologie
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tereza Blassová, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
MUDr. Anna Malečková, Ph.D.
RNDr. Alena Němečková, CSc.
doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D.
Mgr. Pavel Pitule, Ph.D.
Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
MUDr. Lenka Vaňková
Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Attributes: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Pre-requisite : EP0101030, EP0101040
Interchangeability : E0103004
Is interchangeable with: E0103004
Annotation -
Student is gradually acquainted with the histological structure of all organ systems and can practically work with the microscope to identify, describe and understand microstructure of individual organs. <br>
Student will learn about the development of a human being from the beginning (gamets and fertilization) to the birth. Student will understand the development of individual organs and organ systems and understand the most common malformations.
Last update: Jiráková Lucie, Bc. (19.01.2023)
Learning outcomes - Czech

Výsledky učení pro předmět Histologie a embryologie I + II (dva semestry, zakončeno zkouškou)


Po absolvování předmětu studující dokáže:
− Klasifikovat typy tkání, buněk a složek mezibuněčné hmoty v orgánech lidského těla.
− Definovat a ve správných souvislostech používat pojmy potřebné k popisu normální
mikroskopické stavby orgánů lidského těla.
− Identifikovat a systematicky popisovat v histologických preparátech struktury důležité pro
porovnání a rozlišení histologických vzorků normálních lidských orgánů, a to jak s využitím
světelného mikroskopu, tak v naskenovaných virtuálních preparátech.
− Nakreslit a popsat zjednodušená schémata mikroskopických preparátů orgánů lidského těla.
Vysvětlit popis preparátu druhému pozorovateli (studujícímu nebo vyučujícímu).
− Určovat orgány lidského těla, z nichž pocházejí předložené mikroskopické preparáty.
− Korelovat mikroskopickou stavbu lidských orgánů s jejich funkcí.
− Popsat a vysvětlit oplození, utváření těla zárodku a plodu a jeho prenatální organogenezi.
− Vysvětlit anatomickou stavbu a variabilitu orgánů lidského těla z pohledu jeho prenatálního
vývoje.
− Vést diskusi nad uvedenými tématy s ohledem na využití těchto poznatků v medicíně.
− Řešit zjednodušené problémy na základě znalostí a dovedností z histologie a embryologie v
rozsahu doporučených zdrojů a výsledků učení podrobněji rozepsaných pro jednotlivá témata

Podrobné informace

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (12.06.2024)
Course completion requirements -
The conditions for completing the course are described in the document Histology credit exam and Histology and Embryology II final exam rules in the academic year 2023/24 (see above).
Last update: Jiráková Lucie, Bc. (15.09.2023)
Literature -
  • Slípka J., Tonar Z.: Outlines of Histology. Karolinum, Prague, 2017.

  • Slípka J., Tonar Z.: Outlines of Embryology. Karolinum, Prague, 2019.

  • Balko J., Tonar Z., Varga I. et al.: Memorix Histology. Triton, Prague, 2018.

  • Mescher A.L.: Junqueira’s Basic Histology. Text & Atlas. 16th edition. McGrawHill, New York, 2021.

  • Sadler T.: Langman´s Medical Embryology, 15th edition, Wolters Kluwer 2023
Last update: Jiráková Lucie, Bc. (14.11.2023)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních - povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů

Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:
1. Úspěšné absolvování testu v počítačové učebně 
2. Písemná část - správné nakreslení a popsání čtyř schémat - dvou z obecné histologie a dvou z embryologie
3. Úspěšná identifikace tří preparátů s pomocí mikroskopu
4. Ústní část zkoušky - tři teoretické otázky - jedna z obecné histologie, jedna z mikroskopické anatomie a jedna z embryologie

Last update: Jiráková Lucie, Bc. (12.10.2022)
Syllabus -

Summary of the lectures - Embryology

1. INTRODUCTION: Embryological terms. The ethical problems of Embryology. History of embryology. Blastogenesis. Fertilization and differentiation. Cleavage.

2. BLASTOGENESIS and GASTRULATION: Blastocyst, Implantation, Gastrulation. Origin of the first Germ layers. Notogenesis (development of notochord). The embryonic disc and its development. Mesoderm and development of somites. Mesenchyme.

3. FETAL MEMBRANES AND PLACENTA DEVELOPMENT: Amniotic sac expansion. Rotation of embryo. Amnion. Chorion. Placenta. Embryonic and fetal g rowth. Marks of the fetal maturity. Delivery.

4. NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT: Neural plate, groove and tube. Brain vesicles. Development of sense organs. The eye and inner ear.

5. CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT I.: First embryonic and extraembryonic circulation. Development of major vessels. Aortal arches. Veins.

6. CIRCULATORY SYSTEM. DEVELOPMENT II.: Heart loop. Septation of the atria and ventricles. Common cardial malformations.

7. DIGESTIVE SYSTEM DEVELOPMENT I.: Delimitation of the yolk sac. Archenteron. Stomodeum. Branchial region. Teeth. Derivatives of the branchial clefts, pouches and arches. Development of Tongue.

8. DIGESTIVE and RESPIRATORY SYSTEM DEVELOPMENT: Rotation of Intestine. Liver, Pancreas and Spleen Development. Respiratory passages and Lung Development.

9. URINARY SYSTEM DEVELOPMENT: Pronephros. Mesonephros. Metanephros. Urinary passages. Cloaca.

10. GENITAL SYSTEM DEVELOPMENT: Gonade. Wolffian and Müllerian ducts. External genital organs.

11. OROFACIAL REGION, SKULL and SKELETAL DEVELOPMENT: Nose. Olfactory organ.Upper and lower jaws development. Development of the secondary Palate. Cleft malformations. Axial skeleton. Extremities. Skull. Muscles and Skin Development.

12. Problem based lecture

13. Problem based lecture

Summary of the practical sessions. Systematic histology.
General medicine 2nd year. Winter term.

1. Introduction: Revision. The rules of health security during the teaching process of Histology.Digestive system I.: Oral cavity: tongue (radix linguae, dorsum linguae), soft palate, lip, tooth development.

2. Digestive system II.: oesophagus, stomach, duodenum, small intestine, colon, appendix vermiformis.

3. Digestive system III.: liver, gall bladder, salivary glands, pancreas.

4. Respiratory system: epiglottis, trachea, lung.

5. Urinary system: kidney, ureter, urinary bladder.

6. Male reproductive system: testis, epididymis, prostate, spermatic cord, scrotum.

7. Female reproductive system I.: ovary, uterine tube, uterus.

8. Female reproductive system II.: pregnant uterus, placenta, umbilical cord, vagina, labia minora & majora.

9. Cardiovascular and lymphatic system: myocard, aorta, femoral artery, artery and vein of the lower extremity, vessels of various organs, capillaries. lymph node, tonsils, spleen, thymus.

10. Endocrine system: hypophysis, suprarenal gland, thyroid gland, pancreas.

11. Skin: Thick and thin type - planta pedis, axilla, eyelid, auricle, mammary gland (inactive and lactating).

12. Nervous system: spinal cord, cerebellum, cerebral cortex, peripheral nerve, myelin sheath, sensitive nerve endings,
Sensory organs demonstration: eye.

13. Demonstration of embryological samples.

14. Revision of the whole topic. Examination. COURSE CREDIT

TEST 1: 20.10 - 11.11. 2023
TEST 2: 27.11. - 15.12. 2023
TEST 3: 11.12. 2023 - 5. 1. 2024
FINAL TEST: from 1. 1. 2024

Last update: Jiráková Lucie, Bc. (29.09.2023)
Learning resources - Czech

Přednášky histologie: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=276

Přednášky embryologie: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=364

Praktika obecná histologie: https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=611

Praktika speciální histologie: https://lms.lfp.cuni.cz/enrol/index.php?id=589

Last update: Jiráková Lucie, Bc. (15.09.2023)
Course completion requirements -
The conditions for completing the course are described in the document Histology credit exam and Histology and Embryology II final exam rules in the academic year 2023/24 (see above).
Last update: Jiráková Lucie, Bc. (15.09.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files NoteHodnocení
23aEP0102040p1

Groups of students
2.VSEOB
2.VSEOB20
Tue 03.10.2023 11:00 - 12:40 lecture Úvod a základní embryologické pojmy. Embryologie - význam a etické problémy oboru. Ontogeneze a evoluce. Historie embryologie. Základy blastogenese. Oplození a rýhování vajíčka. prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
průměr: 5, hodnoceno: 1x
Tue 10.10.2023 11:00 - 12:40 lecture Blastocysta, implantace, gastrulace, vznik prvních zárodečných listů. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Tue 17.10.2023 11:00 - 12:40 lecture Notogenese (vývoj chorda dorsalis). Zárodečný terčík. Mesoderm a tvorba prvosegmentů. Mesenchym. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Tue 24.10.2023 11:00 - 12:40 lecture Plodové obaly. Amnion a jeho expanze, amniová tekutina. Chorion.Placenta. Růst zárodku a plodu. Známky donošenosti. Porod. Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Tue 31.10.2023 11:00 - 12:40 lecture Vývoj nervového systému. Medulární ploténka, žlábek a trubice. Mozkové váčky. Základy smyslových orgánů (oční pohárek, otocysta). Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.
Tue 07.11.2023 11:00 - 12:40 lecture Vývoj cévního systému I. Žloutkový embryonální oběh. Osudy hlavních cév a aortálních oblouků. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Tue 14.11.2023 11:00 - 12:40 lecture Vývoj cévního systému II. Klička srdeční, vývoj přepážek srdečních. Vznik srdečních malformací. MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
Tue 21.11.2023 11:00 - 12:40 lecture Vývoj trávicího systému I. Primitivní střevní trubice. Přední střevo, farynx. Branchiální struktury – ektodermální štěrbiny, entodermální kapsy, faryngové oblouky a jejich deriváty. Stomodeum. Vývoj dentice. doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
Tue 28.11.2023 11:00 - 12:40 lecture Vývoj trávicího systému II. Duodenum, játra a pankreas. Střední střevo a jeho rotace. Zadní střevo. Tělní stěna a tělní dutiny. Bránice. Slezina. Vývoj dýchacích cest a plic. prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Tue 05.12.2023 11:00 - 12:40 lecture Vývoj systému močového. Pronefros, mesonefros, metanefros. Odvodní cesty močové. Kloaka. Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Tue 12.12.2023 11:00 - 12:40 lecture Vývoj systému pohlavního. Vývoj pohlavních žláz a vývodných cest pohlavních. Vývoj zevních pohlavních orgánů. Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Tue 19.12.2023 11:00 - 12:40 lecture Vývoj obličeje a lebky. Čichový orgán, vývoj čelistí. Vývoj sekundárního patra. Rozštěpové vady. Vývoj axiálního skeletu, končetin. Vývoj svalů a kůže. prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Tue 02.01.2024 11:00 - 12:40 lecture Modelové příklady z embryologie ke zkoušce prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Tue 09.01.2024 11:00 - 12:40 lecture Modelové příklady z embryologie ke zkoušce prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html