SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Medical Terminology - German - EP0101053
Title: Odborná terminologie - němčina
Guaranteed by: Ústav jazyků (14-50)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: Mgr. Alena Holá
PhDr. Eva Formánková
Teacher(s): PhDr. Eva Formánková
Pre-requisite : EP0101050
Interchangeability : E0102126
Is interchangeable with: E0102126
Annotation -
Content and aim of the subject:to be able to describe the course of study of medicine,the human body and body systems, simply characterize some diseases, communicate with patients in common situations (taking history, medical examination, instructions, etc), work with basic medical documentation, read and understand professional and technical texts, listen and understand audio materials, use grammar means adequately.
Last update: Duchková Barbora (11.09.2023)
Course completion requirements -

Požadavky k zápočtu: splnění průběžně zadávaných úkolů, MOODLE (kurs 2, test ke kapitolám 1,2), průběžný a zápočtový test na 70%

Zkouška

Požadavky / Tématické okruhy ke zkoušce

Das Medizinstudium. Der menschliche Körper. Das Skelett. Verletzungen des Bewegungsapparates, Erste Hilfe. Die Muskeln. Das Blut. Das Kreislaufsystem. Das Atmungssystem. Das Verdauungssystem. Die Harnorgane,

Kommunikation mit Patienten -  Aufnahme, Anamnese, Dokumentation, Krankenhaus,  Anweisungen, Blutentnahme, Plasmaspende

Požadavky zahrnují:

základní texty, slovní zásobu, doplňkové texty, z gramatických prostředků mj. minulý čas sloves, pasívum, participium I. a II, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, přívlastkový rámec (rozvitý přívlastek), číslovky, časové a účelové věty.

Průběh zkoušky:  

1. Práce s odborně zaměřeným textem (četba, překlad, konverzace k textu, použití gramatických prostředků)

2. Prezentace jednoho z probraných témat (popis a funkce tělního systému, nemoci apod.) + řízená konverzace k tématu

3. Příklady komunikace s pacientem (příjem, anamnéza, dokumentace, pokyny, orientace v nemocnici, odběr krve, plazmy)

4. Řízená konverzace k aktuálnímu tématu – průběh koronavirové krize (na základě práce s informacemi z německých médií v rámci přípravy na zkoušku)Last update: Duchková Barbora (13.07.2023)
Literature -

Literature

Obligatory:

 

Miroslav Mašek: Základy lékařské němčiny (interní učební texty)

 

Recommended and sources:

 

Eva Formánková: Přehled německé gramatiky, soubory tréninkových cvičení s klíčem,

                              testy - kurz 1, 2 pro studenty lékařské fakulty (elektronický materiál

                              na MOODLE)

 

E. Berglová, E. Formánková, M. Mašek: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň 2002

 

Texts with medical topics (Google, magazines, etc.)

 

Videos from medical and health practice (YouTube aj.)

Last update: Kopřivová Tamara, PhDr. (04.07.2023)
Requirements to the exam -

credit: active attendance; fullfilment of continuously assigned tasks; Moodle (course 2, test - chapters 1,2); continuous test, credit test (70%)

Exam

basic and supplementary texts, vocabulary, grammar.

              

Last update: Duchková Barbora (02.04.2024)
Syllabus -

Syllabus

 

Winter term:

 

October:       Medizinstudium. Der menschliche Körper. Im Krankenhaus.

                 Minulý čas sloves. Plurál podstatných jmen

 

November:  Skelett des Menschen. Verletzungen des Bewegungsapparates. Aufnahme. 

                 Anamnese u. Dokumentation.

                 Přídavná jména (skloňování a stupňování). Zvratná slovesa.

                 Průběžný test

 

December:  Erste Hilfe. Muskeln. Krankengymnastische Übungen

                 Rozkazovací způsob. Pasívum.

 

January:      Muskeln.

                 Výslovnost cizích slov v němčině.

                 Credit tes.

 

Summer term

 

February:        Blut. Bluterkrankungen. Blutentnahme. Plasmaspende.

                 Číslovky (řadové, podílné, zlomky a další číslovkové výrazy). Pasívum

 

March:     Kreislaufsystem. Herztransplantationen.

                 Příčestí přítomné a minulé, rozvitý přívlastek. Pasívum.

 

April:     Atmungssystem. Erkrankungen u. Untersuchungen

                 Syntax – účelové věty, časové věty.

                 Průběžný test.

 

May:    Verdauung. Verdauungsbeschwerden. Richtige Ernährung.

                 Podmiňovací způsob sloves.

                 Finall test

 

Last update: Duchková Barbora (03.07.2023)
Learning resources - Czech

Němčina on-line

Last update: Duchková Barbora (02.10.2020)
Course completion requirements -

Požadavky k zápočtu: splnění průběžně zadávaných úkolů, MOODLE (kurs 2, test ke kapitolám 1,2), průběžný a zápočtový test na 70%

Zkouška

Požadavky / Tématické okruhy ke zkoušce

Das Medizinstudium. Der menschliche Körper. Das Skelett. Verletzungen des Bewegungsapparates, Erste Hilfe. Die Muskeln. Das Blut. Das Kreislaufsystem. Das Atmungssystem. Das Verdauungssystem. Die Harnorgane,

Kommunikation mit Patienten -  Aufnahme, Anamnese, Dokumentation, Krankenhaus,  Anweisungen, Blutentnahme, Plasmaspende

Požadavky zahrnují:

základní texty, slovní zásobu, doplňkové texty, z gramatických prostředků mj. minulý čas sloves, pasívum, participium I. a II, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí, přívlastkový rámec (rozvitý přívlastek), číslovky, časové a účelové věty.

Průběh zkoušky:  

1. Práce s odborně zaměřeným textem (četba, překlad, konverzace k textu, použití gramatických prostředků)

2. Prezentace jednoho z probraných témat (popis a funkce tělního systému, nemoci apod.) + řízená konverzace k tématu

3. Příklady komunikace s pacientem (příjem, anamnéza, dokumentace, pokyny, orientace v nemocnici, odběr krve, plazmy)

4. Řízená konverzace k aktuálnímu tématu – průběh koronavirové krize (na základě práce s informacemi z německých médií v rámci přípravy na zkoušku)Last update: Duchková Barbora (13.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html