SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Student Research Activity - EA0103500
Title: Studentská vědecko odborná činnost
Guaranteed by: Studijní oddělení (14-250)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, --- [HS]
summer s.:0/30, C [HS]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (100)
summer:unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: školitel Vedoucí práce SVOČ
Attributes: Volitelné předměty pro Všeobecné lékařství
Volitelné předměty pro Zubní lékařství
Incompatibility : EAV205X02
Interchangeability : EAV205X02
Is incompatible with: EAV205X02
Is interchangeable with: EAV205X02
Annotation -
Student research activities at the theoretical, clinical and research departments of the Faculty of Medicine in Pilsen
under supervision of the researchers. Introduction to the methods of scientific work, participation in research
projects of the departments. Presentation of the results at the Student Scientific Conference of the Faculty of
Medicine in Pilsen.
Last update: Křikavová Lenka, Ing. (10.11.2014)
Literature - Czech

Podle doporučení vyučujícího.

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (10.11.2014)
Requirements to the exam - Czech

Potvrzení školitele o celoroční aktivitě

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (10.11.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html