SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Informatics in Dental Medicine - E0201920
Title: Informatika v zubním lékařství
Guaranteed by: Centre for Information Technology (14-172)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Mgr. Martin Navrátil
Incompatibility : EP0201172
Interchangeability : EP0201172
Is co-requisite for: E0204011
Is incompatible with: EP0201172
Is interchangeable with: EP0201172
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)
E-learning, LMS Moodle, Počítačová typografie, MS Word, MS Excel, Cloud computing
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

Doporučená literatura:
Studijní materiály v elektronickém kurzu LMS Moodle, S počítačem do Evropy – ECDL (Kolektiv autorů), Computer Press
Mistrovství v Microsoft Office 2007 (John Pierce a kolektiv), Computer Press
http://www.microsoft.cz
Navrátil Martin, Petr Míka: Cloud computing. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 3.4.2015, poslední aktualizace 3.4.2015 [cit. 2017-11-20] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=509>. ISSN 1804-4409.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martin Navrátil (28.05.2018)

Vypracování samostatných úkolů (Word, Excel)

Splnění bodovaných aktivit elektronického kurzu min. 50 bodů

Docházka na praktických cvičení (83%)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

E-learning, LMS Moodle:co je e-learning?, e-learning vs. blended learning, hlavní výhody a nevýhody oproti klasické prezenční výuce, LMS Moodle - základní ovládání, navigace, studijní materiály v LMS Moodle, testy, přednášky, úkoly, komunikační nástroje v LMS Moodle
Počítačová typografie: programy pro práci s textem, dělení, základní dělení písma, využití, počítačové zabezpečení písma, instalace fontů, pravidla pro psaní hladké sazby, oprava typografických chyb v MS Word
MS Word: využití schránky (Clipboardu) - kopírování textu, styly a jejich využití - odstavcový vs. znakový styl, tvorba vlastního stylu, práce s osnovou, generování automatického obsahu, tvorba matematického vzorce - Microsoft Equation 3.0, vkládání titulků k obrázkům, tabulkám - generování přehledů, tabulátory
MS Excel: základní ovládání programu, struktura tabulky, vkládání textů - formátování, editace, kopírování obsahu buňky, vkládání čísel - lineární číselné řady, datumové řady, formátování buněk, vkládání vzorců - základní matematické operace, využití funkcí, relativní a absolutní adresování při kopírování vzorců, tvorba grafu - jednotlivé typy grafů a jejich využití, popis grafu, umístění grafu do dokumentu, nastavení min. a max. hodnoty na osách, převod na logaritmickou osu, nastavení vedlejší osy, přenos grafu z MS Excel do dokumentu MS Word, práce s kontingenční tabulkou
Cloud computing: charakteristika CC, historie CC, výhody a nevýhody cloud computingu, základní dělení Cloud Computingu, praktické ukázky populárních služeb

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html