SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Elderly frail patient – diseases in old age (chapters from geriatrics) - DV01354
Title: VP - Starší, křehký pacient - nemoci ve stáří / kapitoly z geriatrie
Guaranteed by: Geriatric internal clinic (13-346)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: 8
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Course completion requirements - Czech

účast na výuce alespoň 80%

Last update: Kovář Jan (16.12.2022)
Syllabus - Czech

Účelem tohoto předmětu je seznámit studenty se specifickými rysy lékařské péče o pacienty vyššího věku – seniory, napříč interními podobory. Témata zahrnují obecnou problematiku stárnutí lidského organismu a důsledky pro klinickou symptomatologiii nemocí stejně jako nutnost postupovat přísně individuálně v návrzích léčby. Dostatečný prostor je věnován diagnostice a terapii kardiovaskulárních onemocnění seniorů, které jsou nejčastější příčinou úmrtí, jakožto i změnám ve vnitřním prostředí, v úzkém propojení s uropoetickým traktem. Se zvyšujícím věkem se zvyšuje incidence a prevalence poruch kognitivních a exekutivních funkcí, proto je významná část rozvrhu věnována souvislostem těchto poruch s klinickou symptomatologií interních nemocí společně s nutností specifického přístupu k těmto pacientům.

Do péče o seniory se více než v mladším věku promítají vlivy sociální, kam můžeme zahrnout i problematiku násilí, proto je i této problematice věnována část výuky.

Okruhy:

1. Stárnoucí diabetik

2. Srdce seniora

3. Jak pomáhá seniorům zdravotní systém v CŘ

4. Metabolismus se mění s věkem a ledviny stárnou také

5. Jak prodloužit kvalitní život seniorů pohybem a proč je to někdy svízel

6. Co také přináší stárnutí (demence, adiktologie)

7. Senior chce být doma

8. Násilí páchané na seniorech – čím může pomoci lékař

9. Praktická část – Vyšší škola klinického vyšetření seniora

Last update: Kovář Jan (16.12.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html