SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Pediatric oncology - Main topics - DV01190
Title: VP – Vybrané kapitoly z dětské onkologie
Guaranteed by: Department of Paediatric Haematology and Oncology (13-462)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Capacity: unknown / 15 (15)
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
Annotation - Czech
Nádory představují druhou nejčastější příčinu úmrtí jak dětí tak dospělých a jejich incidence stále roste. Pediatrická onkologie patří, co se týče zlepšení léčebných výsledků, k nejúspěšnějším oborům druhé poloviny 20. století. Vzdor tomuto úspěchu jsou nádory dětí a dospívajících druhou nejčastější příčinou smrti v této věkové skupině. V současné době dosahují rozmachu diagnostika a klasifikace nádorů a predikce efektu léčby založené na molekulárně genetických přístupech a začínají se rozvíjet léčebné přístupy založené na blokádě buněčných struktur specifických pro nádor– cílená léčba (targeted therapy).
Last update: Kostohryzová Lenka (04.08.2023)
Course completion requirements - Czech
Zápočet je udělován za účast.
Last update: Kostohryzová Lenka (04.08.2023)
Requirements to the exam - Czech
Předmět není zakončen zkouškou.
Last update: Kostohryzová Lenka (04.08.2023)
Syllabus - Czech
I když se dnes podaří vyléčit asi 85% zhoubným nádorem nemocných dětí, představují nádory druhou nejčastější příčinu úmrtí u dětí. V současné době dosahují rozmachu diagnostika a klasifikace nádorů a predikce efektu léčby založené na molekulárně genetických přístupech a začínají se rozvíjet léčebné přístupy založené na blokádě buněčných struktur specifických pro nádor - cílená léčba (biologická léčba, targeted therapy). Pozornost je zaměřena i na psychologické aspekty nádorů a jejich terapie. Vzhledem k úspěšnosti léčby se do popředí dostává snaha o minimalizaci dlouhodobých nežádoucích následků protinádorové léčby. Cíle: rozšířit a prohloubit znalosti o obecné i speciální dětské onkologii se zdůrazněním nejmodernějších diagnostických a léčebných postupů. Obsahové zaměření přednášek a seminářů:. Molekulárně-genetické vyšetření mozkových nádorů. Vliv genetických abnormalit na změny metabolismu a signalizace nádorové buňky. Nové přístupy v léčbě nádorů a vývoj nových léků. Podpůrná léčba. Transplantace u leukémií a solidních nádorů. Psychologické aspekty péče o pacienta a jeho rodinu při protinádorové léčbě. Pozdní následky onkologické léčby Histiocytozy a histiocytární syndromy. Nádory mozku u dětí a adolescentů. Mezioborový přístup k léčbě mozkových nádorů. Paliativní péče v onkologii, hospicová péče. Termín: 11.3. - 15.3. 2024
Last update: Procházková Helena, Bc. (12.12.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bDV01190x01Mon 11.03.2024 14:00 - 17:00 practicals
14.00 - 15.30 Doc. Šrámková Vyšetření dítěte s podezřením na nádor, Staging a hodnocení léčebné odpovědi
15.30 - 17.00 Doc. Šrámková Podpůrná péče
doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
Tue 12.03.2024 14:00 - 17:00 practicals
14.00 - 15.30 Prof. Sedláček Transplantace u leukémií a solidních nádorů
15.30-17.00 MUDr. Hrdličková Paliativní péče v onkologii, hospicová péče 
prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Wed 13.03.2024 14:00 - 17:00 practicals
14.00 - 15.00 MUDr. Švojgr Histiocytózy, hystiocytární syndromy
15.00 - 16.00 MUDr.Vícha Význam laboratorních metod pro diagnostiku nádorů CNS
16.00 - 17.00 MUDr.Vícha Vliv genetických abnormalit na změny metabolismu a signalizace nádorové buňky
MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.
Thu 14.03.2024 14:00 - 16:30 practicals
14.00 - 15.00 MUDr. Sumerauer Nádory CNS u dětí
15.00 - 16.30 Mgr. Víchová   Psychologické aspekty péče o pacienta a jeho rodinu při protinádorové léčbě
MUDr. David Sumerauer, Ph.D.
Fri 15.03.2024 14:00 - 16:30 practicals
14.00 - 15.30 Prof. Eckschlager  Pozdní následky onkologické léčby
15.30 - 16.30 Prof. Eckschlager  Nové přístupy v léčbě nádorů a vývoj nových léků
16,30-16,35 zápočet
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html