SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Antiinfectious Therapy - Theory and Practical Application - DV01124
Title: VP - Antiinfekční léčba - teorie a praktické využití
Guaranteed by: Department of Infectious Diseases (13-421)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/20, C [HS]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: 8
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
Files Comments Added by
download ATB volit. předmět 2024.pdf Olga Linhartová
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na alespoň 80 % dnech výuky.

Last update: Čechová Jana, Mgr. (08.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Žádné, předmět je zakončen zápočtem

Last update: Čechová Jana, Mgr. (08.09.2019)
Syllabus - Czech

Volitelný předmět doporučený pro 4. - 6. ročník, 2022/23

Termín konání: 16. 1. - 20. 1. 2023

Začátek: 14.00 hod.

Místo konání: FN Motol - posluchárna bude upřesněna

Garant: MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.

Počet studentů: min. 8, max. 20

Studenti budou seznámeni se zásadami použití antibiotik a dalších antiinfektiv (virostatika, antiparazitární léčiva…) Obsahem lekcí bude správná indikace mikrobiologických testů a interpretace jejich výsledků. Budou probírány principy volby správného antibiotika s ohledem nejen na typ a závažnost infekce, ale i na možné nežádoucí účinky léčiva. Studenti získají aktuální informace o bakteriálních rezistencích v České republice. Antibiotika budou probírána ve vztahu k léčbě bakteriálních infekcí jednotlivých systémů (respirační, GIT, uropoetický trakt.), zmíněny budou základy farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiva v organismu.

Součástí budou interaktivní prezentace kazuistik zajímavých pacientů infekční kliniky.

Přihlašování elektronickou formou.

Vyučující:

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a FNB

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a FNM

MUDr. Herrmannová Kristýna, Klinika infekčních nemocí FNB

Last update: Kovář Jan (11.09.2022)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aDV01124x01Mon 29.01.2024 14:00 - 17:30 practicals

29. 1. 2024 - pondělí       místnost : Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

14:00 – 17:30 hod - M. Trojánek

Základní klasifikace antibiotik, rozdělení dle mechanismů účinku ATB a PK/PD vlastností, nežádoucí účinky ATB terapie, přehled nejčastěji užívaných antibiotik v klinické praxi

Diskuse

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Tue 30.01.2024 14:00 - 17:30 practicals

30. 1. 2024 - úterý          místnost : Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

 

14:00 – 16:30 hod

Antibiotická terapie nejčastějších respiračních infekcí (M. Trojánek)

16:45- 17:30 hod

Nejčastěji používaná antivirotika a antimykotika (M. Trojánek)

Diskuse

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Wed 31.01.2024 14:00 - 17:30 practicals

31.1 2024 - středa        místnost – FN Motol - S2-1

 

14:00 – 15:30  MRSA a Cl.dificille – mezioborové patogeny (K. Herrmannová)

15:45 – 17:30  Aktuální problémy a výzvy v ATB léčbě  (T. Rudová)

Diskuse                                   

MUDr. Kristýna Herrmannová
Thu 01.02.2024 14:00 - 17:30 practicals

1.2.2024 - čtvrtek      místnost – FN Motol - S2-1

 14:00 – 14,45  Antibiotika v kontextu globálního zdravotnictví (M.Slížek)

15:00 – 15:45

Doporučené postupy u močových infekcí  (D. Smíšková)

15:50 – 17:00

Antibiotika u specifických skupin pacientů ( D. Smíšková)

Diskuse

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
Fri 02.02.2024 14:00 - 16:30 practicals

2.2.2024 - pátek          místnost – FN Motol - S2-1

14:00-16:30

Kazuistiky aneb čím to léčit? (D. Smíšková, A. Láznička)

Diskuse

Zápočet:  D. Smíšková

 

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html