SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Communication skills and introduction to palliative medicine - DV01123
Title: VP - Komunikační dovednosti a úvod do paliativní medicíny
Guaranteed by: Department of Paediatric Haematology and Oncology (13-462)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/20, C [HS]
Capacity: winter:unknown / 20 (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
Course completion requirements - Czech

100% prezence

Last update: Palowska Stanislava (13.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Žádné požadavky, zakončeno zápočtem.

Last update: Kostohryzová Lenka (08.02.2023)
Syllabus - Czech

Sylabus:

1. Komunikační dovednosti

• sdělování závažné zprávy

• práce s emocemi

• praktický nácvik a hraní rolí

2. Co je paliativní péče

• podoba v ČR a ve světě

• multidisciplinární tým a role jednotlivých profesí

• paliativní péče doma / v nemocnici / v hospicu

3. Symptomová léčba

• nejčastější symptomy u umírajících a jejich řešení v praxi

• terapie bolesti nejen analgetiky

4. Dětský paliativní tým FN Motol

• implementace paliativní péče v nemocnici

• identifikace paliativních pacientů

• kazuistiky z praxe / řešení etických dilemat

5. Práce s vlastní psychikou a emocemi

• Péče o sebe, mindfulness

• Supervize, intervize

Termíny: 27.11. - 1.12. 2023 zimní semestr a 8.4. - 12.4. 2024 letní semestr

Last update: Růžičková Iva (27.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html