SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Expressive therapies in medicine - DV01121
Title: VP - Zážitkové terapie v medicíně
Guaranteed by: Department of Paediatric Psychiatry (13-443)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HS]
Capacity: unknown / 15 (15)
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Kocourková
Annotation - Czech
Zážitkové terapie patří mezi nejmodernější metodiky psychoterapeutické práce s klientem. Součástí kurzu bude seznámení s metodikami muzikoterapie, arteterapie, biblioterapie, taneční a pohybové terapie a ergoterapie v aplikaci na široké spektrum klientů různých věkových kategorií. Studenti budou mít možnost různé techniky zážitkových terapií vyzkoušet sami na sobě, naučit se sestavovat terapeutické programy dle klinické diagnostiky, jak ve skupinové tak individuální terapii. Kurz prezentuje rozšířené kazuistické materiály. Kurz je zároveň zaměřený na trénink paměti, zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření u budoucích lékařů.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (12.09.2018)
Course completion requirements - Czech

aktivita při cvičeních a přednáškách 70%

ústní zkouška 30%

Last update: Čechová Jana, Mgr. (08.09.2019)
Literature - Czech

Jung, C.G.: Člověk a duše. Academia, Praha 1995.

Jung, C.G.: Duše moderního člověka. Atlantis, Brno 1994.

Kastová, V.: Dynamika symbolů. Portál, Praha 2000.

Koutek, J., Kocourková, J.: Sebevražedné chování, Portál, Praha 2003.

Kocourková, J.: Příspěvek k porozumění vztahu mezi matkou a dítětem, analytikem a pacientem. Psychoterapie I, sborník přednášek, Triton, 1996.

Riedel, I.: Obrazy v terapii, umění a náboženství. Portál, Praha 2002.

Stejskalová, M: Muzikoterapie v klinické praxi. Psychiatrie pro praxi, 2010. 11(1).

Stejskalová M.: Orchestr bez dirigenta. Psychologie dnes únor 2007.

Stejskalová M.: Umění léčí. Psychologie dnes červen 2007.

Stejskalová M.: Muzikoterapie agrese. Psychologie dnes 7-8/2005. Wright, J., Bártová, V.: Umění relaxovat, Ikar, 1998, ISBN 9788072022748

Stejskalová M: Psychoterapie cizinců: Cesta vede přes jejich kulturu. Psychologie dnes 1/2010.

Linka, A.: Kapitoly z muzikoterapie, Gloria, Rosice u Brna, 1997.

Peseschkian, N.: Kupec a papoušek, Cesta, Brno 1996

Danzer, G.: Psychosomatika: celostný pohled na zdraví těla i duše. Portál, 2010. 244 stran. ISBN: 9788073677183

Last update: Čechová Jana, Mgr. (08.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Sebereflexe kurzu a praktických cvičení s pacienty, sestavení terapeutického programu

Last update: Čechová Jana, Mgr. (08.09.2019)
Syllabus -

Expressive therapies in medicine

Subject category:

Facultative

Syllabus – Expressive therapies in medicine

Facultative subject is recommended for students of 4th year, but also students of 5th and 6th year can register

Number of students: 4 – 12

Subject scale: clock tuition - 20 hours (12 hours of lectures, 8 hours of seminars) – once in a week on Wednesday from 14.00 (3 – 3,5 hours block),

Dates of tuition: 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3. 2018

Number of credits: 3

Conclusion: credit

Teacher: PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

Guarantor: doc. PhDr. Jana Kocourková

Abstract:

Expressive therapies belong to the most modern methods of psychotherapeutic work with client. Part of the training will be methods of music therapy, art therapy, bibliotherapy, dance and movement therapy and occupational therapy in application on wider spectrum of clients. Students will have the opportunity to try techniques on themselves, to learn to compile therapeutic programmes according to clinical diagnostics both in individual and group therapy. Training is presenting case interpretations.

Content of the lectures and seminars:

  • Music therapy: trends, methods, techniques of therapeutic work with client, music therapy and communication techniques, verbal and non-verbal communication, music therapy and work with aggressive clients
  • Art therapy: drawing as a communication tool in group and individual art therapy, work with mandala, diagnostics of drawing, psychological aspect of colours, techniques of clients´ activization a development of communication skills
  • Bibliotherapy – work with a story in bibliotherapy, story as a tool of self-knowledge, work with voice and communication techniques, imaginary techniques and clients´ activization
  • Dance and movement therapy – body language, client´s activization, specifics at movement therapy with clients with somatic disabilities, practical training, choice of suitable music according to clients´ specifics, breathing techniques
  • Occupational therapy – sensational system, application of combined techniques focused on individual senses and on sensational system, treatment by environment, work with rough and soft motor activity
  • Expressive therapies and memory training techniques – art therapy, music therapy, bibliotherapy, occupational therapy, dance and movement therapy and its connection to modern techniques of memory training

References

Jung, C.G.: Člověk a duše. Academia, Praha 1995.

Jung, C.G.: Duše moderního člověka. Atlantis, Brno 1994.

Kastová, V.: Dynamika symbolů. Portál, Praha 2000.

Koutek, J., Kocourková, J.: Sebevražedné chování, Portál, Praha 2003.

Kocourková, J.: Příspěvek k porozumění vztahu mezi matkou a dítětem, analytikem a pacientem. Psychoterapie I, sborník přednášek, Triton, 1996.

Riedel, I.: Obrazy v terapii, umění a náboženství. Portál, Praha 2002.

Stejskalová, M: Muzikoterapie v klinické praxi. Psychiatrie pro praxi, 2010. 11(1).

Stejskalová M.: Orchestr bez dirigenta. Psychologie dnes únor 2007.

Stejskalová M.: Umění léčí. Psychologie dnes červen 2007.

Stejskalová M.: Muzikoterapie agrese. Psychologie dnes 7-8/2005. Wright, J., Bártová, V.: Umění relaxovat, Ikar, 1998, ISBN 9788072022748

Stejskalová M: Psychoterapie cizinců: Cesta vede přes jejich kulturu. Psychologie dnes 1/2010.

Linka, A.: Kapitoly z muzikoterapie, Gloria, Rosice u Brna, 1997.

Zeleiová, J.: Muzikoterapie, Portál, 2007.

Peseschkian, N.: Kupec a papoušek, Cesta, Brno 1996

Danzer, G.: Psychosomatika: celostný pohled na zdraví těla i duše. Portál, 2010. 244 stran. ISBN: 9788073677183

Last update: Čechová Jana, Mgr. (13.02.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html