SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Simulation of critical situations - DV01112
Title: VP - Simulace kritických stavů
Guaranteed by: Department of Anaesthesiology and ICM (13-383)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/20, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (8)
summer:unknown / unknown (8)
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.simulacemotol.cz 
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je určen studentům 5. a 6. ročníku české paralelky. Jedná se ryze o praktickou výuku. Obsahem předmětu je nácvik, rozpoznání a řešení nejčastějších kritických situací v medicíně. Výuka probíhá v simulovaném prostřední s využitím pokročilých simulátorů či herců. Během předmětu se studenti seznámí s diagnostikou a řešením život ohrožujících stavů (KPR, respirační insufcience, šokové stavy, poruchy vědomí apod.). Důležitou součástí výuky jsou i tzv. „soft skills“(práce v týmu, komunikace). Po každé simulaci následuje tzv. debriefing s cílem poskytnout účastníkům efektivní zpětnou vazbu. Předmět je rozdělen do 10 seminářů, jeden den v týdnu. Dny konání budou dostupné před přihlašováním a to na webu Sekce Simulační Medicíny www.simulacemotol.cz Minimální počet studentů je 5, maximální je 8. Na hodiny prosím přijďte prosím převlečeni do bílého, přezutí. S sebou fonendoskop.
Last update: Bureš Jan, MUDr. (13.02.2024)
Course completion requirements - Czech

U každého účastníka je vyžadována aktivní účast.

Před jednotlivými praktickými lekcemi jsou studentům zaslány teoretické materiály k prelearningu.

Pro enormní zájem studentů velmi prosíme o zvážení vašich časových možností.

Při opakovaném prokázání neznalosti teoretických znalostí zasílaných před výukou nebude udělen zápočet.

Zápočet bude udělen za 90% účast. Jednotlivé lekce nelze nahradit.

Last update: Kovář Jan (11.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Předmět není zakončen zkouškou.

Last update: Kovář Jan (11.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět je určen studentům 5. a 6. ročníku české paralelky. Jedná se ryze o praktickou výuku. Obsahem předmětu je nácvik, rozpoznání a řešení nejčastějších kritických situací v medicíně. Výuka probíhá v simulovaném prostřední s využitím pokročilých fantomů či herců. Během předmětu se studenti seznámí s diagnostikou a řešením život ohrožujících stavů (KPR, respirační insufcience, šokové stavy, poruchy vědomí apod.). Důležitou součástí výuky jsou i tzv. „soft skills“(práce v týmu, komunikace). Po každé simulaci následuje tzv. debriefing s cílem poskytnout účastníkům efektivní zpětnou vazbu.

Předmět je rozdělen do 10 seminářů, jeden den v týdnu, nepravidelně. Dny konání budou dostupné na webu Sekce Simulační Medicíny www.simulacemotol.cz Minimální počet studentů je 5, maximální je 8. Na hodiny prosím přijďte prosím převlečeni do bílého, přezutí. S sebou fonendoskop.

Základy diagnostiky a terapie život ohrožujících stavů.

Zlepšení „Soft skills“( komunikace mezi účastníky při stresových situací, týmová spolupráce).

Učebna: stážovna KARIM, přízemí, uzel B

Výuka čtvrtek 15-17:30 hod

Termíny pro LS: 14.3. 21.3. 4.4. 11.4. 18.4. 25.4. 16.5. 23.5. 30.5. 6.6.

Last update: Bureš Jan, MUDr. (13.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html