SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Tissue engineering and nanobiotechnology in regenerative medicine - DV01096
Title: VP - Tkáňové inženýrství a nanobiotechnologie v regenerativní medicíně
Guaranteed by: Department of Biophysics (13-714)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/20, C [HS]
Capacity: unknown / 18 (18)
Min. number of students: 2
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Eva Filová, Ph.D.
Course completion requirements - Czech
Zápočet: absolvování 2 přednášek a 2 praktických cvičení
Last update: Kostohryzová Lenka (04.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška není.

Last update: Heřman Petr, RNDr. (01.11.2017)
Syllabus - Czech

Sylabus: Úvod do tkáňového inženýrství

• Struktura tkání – souhrn základních poznatků

• Vybrané techniky a metody tkáňového a proteinového inženýrství – souhrn základních poznatků (lasery, fluorescence, průtoková cytometrie, FACS, elektromigrační a chromatografické metody, PCR, spektroskopické a spektrometrické metody)

• Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství

• Buňky ve tkáňovém inženýrství – hlavní zdroje buněk, buňky izolované z primárních tkání, kmenové buňky embryonální a dospělé

Tkáňové inženýrství

• Tkáňové inženýrství chrupavky

• Tkáňové inženýrství kostních náhrad

• Tkáňové inženýrství kožních krytů

Nanovlákna, jejich produkce a bezpečnost aplikace

• Nanovlákna a způsoby jejich produkce

• Bezpečnost aplikace nanovláken a ostatních nanosystémů

• Zdravotnické textilie jako buněčné nosiče pro tkáňové inženýrství

• Důvody a metody funkcionalizace nanovláken

Bio-nanotechnologie a systémy řízeného uvolňování léčiv

• Bio-nanotechnologie a jejich využití ve tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně

• Řízené uvolňování léčiv. Liposomy, jejich vlastnosti, příprava a použití ve tkáňovém inženýrství pro řízené dodávání bioaktivních látek.

• Kombinace nanovláken a lipozomů pro řízené dodávání bioaktivních látek

Bio-nanotechnologie při vytváření artificiálních tkání

• Exogenní a endogenní zdroje buněk pro regenerativní medicínu

• Bio-nanotechnologie a mobilizace endogenních buněčných zdrojů

• Biomechanické vlastnosti nativních a arteficiálních tkání a možnosti jejich měření

• Testování vlastností nosičů (testy in vitro a in vivo)

Praktická cvičení

A. Nosičové systémy a řízené zvolňování látek (UCEEB ČVUT)

Úloha 1: Příprava nanovláken pomocí elektrostatického a odstředivého zvlákňování

Úloha 2: Hodnocení morfologie nanovlákenných nosičů (SEM analýza vzorků)

Úloha 3: Hodnocení fyzikálně-chemických vlastností nanovláken (FTIR analýza)

Úloha 4: Demonstrace přípravy vzorků pomocí technologie 3D-printingu

B. In vitro charakterizace buněk v tkáňovém inženýrství (ÚEM AVČR)

Úloha 5: Pasážování buněk

Úloha 6. Barvení buněk pro konfokální mikroskopii- DiOC6 a propídium jodid

Úloha 7: Měření metabolické aktivity buněk pomocí MTS testu

Last update: Čechová Jana, Mgr. (08.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html