SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
OS - Psychosomatics in practice I. - DV01085
Title: VP - Psychosomatika v praxi I.
Guaranteed by: Department of Medical Ethics and Humanities (13-711)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/20, C [HS]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.
Classification: Philosophy > External Subjects
Annotation - Czech
Úvod do předmětu, teoretické základy, založení. Jednotlivé lékařské obory a psychosomatické souvislosti (interna, psychiatrie, pediatrie, kožní, ORL, klinická psychologie, rodinná terapie)
Last update: Palowska Stanislava (14.09.2021)
Aim of the course - Czech

Přejít od pouze teoretického založení předmětu k ukázkám praktického použití psychosomatického přístupu i psychosomatiky jako takové.

Last update: Palowska Stanislava (14.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Splněná účast na 4/5 hodin výuky a krátká esej hodnotící vnímání předmětu.

Last update: Palowska Stanislava (14.09.2021)
Literature - Czech

Balcar, K. (2000). Děti s psychosomatickými poruchami. In: Dětská psychoterapie, (eds.) K. Balcar, J. Langmeier, J. Špitz, Praha: Portál.

Balcar, K. (2006). Psychologické aspekty psychosomatických poruch v dětství. In: Dětská klinická psychologie, (eds.) D. Krejčířová, P. Říčan, Praha: Grada.

Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J. (1993). Psychosomatická medicína. Praha: Grada.

Danzer, G. (2001). Psychosomatika: Celostný pohled na zdraví těla i duše. Praha: Portál.

Krusse, J., Ott, J., Tress, W. (2007). Základní psychosomatická péče. Praha: Portál.

Poněšický, J. (2012). Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Praha: Triton.

Last update: Palowska Stanislava (14.09.2021)
Teaching methods - Czech

Kombinace přednášek, ukázek kazuistik, zapojení studentů do dialogu a řešení.

Last update: Palowska Stanislava (14.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Předmět není zakončen ústní zkouškou, ale zápočtem.

Last update: Palowska Stanislava (14.09.2021)
Syllabus - Czech

Sylabus:

Určení: pro 5-6. ročník

Místo konání : Plzeňská - Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny

Počet studentů: 10-20

Rozsah : 5 odpoledních bloků od 14,30 -18 30 (5x4 hod)

Pravděpodobná doba konání: leden - únor 2023 (upřesněno bude na schůzce účastníků v listopadu, osvědčilo se rozložení do dvou týdnů : 3+2 dny)

Program

1. den : Úvod (historie, filosofické základy, psychiatrie a psychologie)

2. den : psychosomatika a interna (gastro, kardiologie)

3. den: psychosomatika a ORL, psychosomatika a kožní, psychosomatika a fyzioterapie

4. den : psychosomatika a pediatrie (doplněno komentářem dětskou klinickou psychologií)

5. den: psychosomatika a rodinná terapie

(pořadí dní může být měněno dle možností přednášejících, kteří jsou vesměs externí spolupracovníci)

Přednášející :

doc. Balcar

dr. Branná

dr. Hanousková

dr. Hánová

dr. Chvála

dr. Křížová

dr. Massner

dr. Strobachová

doc. Šimek

dr.Trapková

Last update: Kostohryzová Lenka (01.08.2023)
Requisites for virtual mobility - Czech

Předmět není zakončen ústní zkouškou, ale zápočtem.

Last update: Kostohryzová Lenka (08.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html